P-Direkt heeft verschillende kanalen om informatie te delen met onze klanten en gebruikers. Hier leest u welke kanalen dit zijn.

Informatiekanalen

P-Direkt deelt informatie met klanten en gebruikers via de volgende kanalen:

  • het tabblad ‘Personeel’ op het Rijksportaal;
  • de algemene website P-Direkt.nl;
  • de app van P-Direkt.

Rijksbrede informatie voor rijksambtenaren over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie staat op Rijksportaal onder het tabblad ‘Personeel’. De informatie op het Rijksportaal kan aangevuld worden met specifieke informatie van een bepaald ministerie. Niet alle gebruikers kunnen inloggen in het Rijksportaal. Daarom staat de informatie over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie ook op de algemene website p-direkt.nl.

P-Direkt app

Via de app van P-Direkt kunnen gebruikers eenvoudig hun verlof regelen. P-Direkt werkt op dit moment aan een nieuwe versie van de app. Met de app 2.0 kunnen gebruikers ook zaken rond salaris eenvoudig regelen. De vernieuwde app verschijnt naar verwachting in de loop van 2021. 

Andere online producten

Naast deze online kanalen is P-Direkt ook betrokken bij andere online producten. P-Direkt is hierbij de eigenaar van het systeem en de techniek. De inhoud komt van UBR: