Met het overzicht uit dienst verschaffen we inzicht in wat de diensten inhouden. Waar financiering niet benoemd is, is sprake van basisdienstverlening. 

Beëindigen dienstverband

Rol P-Direkt: ondersteuning


P-Direkt ondersteunt de digitale uitdiensttreding van uw medewerkers. Een dienstverband kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld door het bereiken van de aow-leeftijd of doordat de medewerker een andere baan heeft gevonden.

Managers maar ook medewerkers zelf kunnen in het P-Direktportaal een uitdiensttreding registreren. Eindigt een dienstverband voor een medewerker? Dan worden de processen die P-Direkt ondersteunt voor die medewerker stopgezet. Werkgevers en werknemers zijn er zelf voor verantwoordelijk om dit tijdig door te geven. P-Direkt regelt daarna de correcte financiële afwikkeling van de uitdiensttreding.

Bij de reden ontslag ‘eigen verzoek’ wordt vanuit P-Direkt een conceptontslagbrief verstuurd naar het departement. Ook hierin geldt dezelfde uitzondering als bij de arbeidsovereenkomsten, de ontslagbrief vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt door P-Direkt naar de medewerker verstuurd.

Meer informatie over het beëindigen van een dienstverband vindt u op Rijksportaal Personeel.

Overlijdensuitkering

Rol P-Direkt: ondersteuning

Nabestaanden hebben recht op een uitkering wanneer een medewerker overlijdt. De werkgever registreert hiervoor het overlijden van de medewerker in het P-Direktportaal. P-Direkt berekent de overlijdensuitkering en draagt zorg voor de financiële afwikkeling en het informeren van de manager.

Meer informatie over wat er komt kijken als een medewerker overlijdt en hoe dit financieel wordt afgewikkeld vindt u op Rijksportaal Personeel. 

Opzeggen e-mail/toegang

Rol P-Direkt: Ondersteuning

Wanneer een medewerker uit dienst gaat, wordt in ons SAP-systeem het mailadres begrensd per de uitdiensttredingsdatum. Verder worden de departementen geïnformeerd door middel van interfaces over de uitdiensttreding, zodat de Rijkspas gedeactiveerd wordt en toegang tot de systemen ontzegd kan worden.
 

Exit-enquête

Rol P-Direkt:
Financiering:

P-Direkt gaat aan de slag om een exit-enquête te versturen naar medewerkers die hun organisatie verlaten. Een rijksbrede exit-enquête is ontwikkeld in opdracht van de ICOP (Interdepartementale Commissie Organisatie en Personeel). Zo krijgt het Rijk inzicht in de redenen waarom mensen vertrekken. En wat de push- en pullfactoren zijn van de verschillende rijksorganisaties. Inmiddels is een pilot gestart om organisaties te helpen de enquête op te starten.

Managers of een medewerker zelf kunnen in het P-Direktportaal aangeven dat een medewerker de organisatie gaat verlaten (zie beëindigen dienstverband). Verlaat een medewerker de organisatie? Dan wordt automatisch een bericht verzonden naar InternetSpiegel. InternetSpiegel kan de medewerker geautomatiseerd benaderen om deel te nemen aan de exit-enquête. P-Direkt moet dan wel onderscheid maken in diverse soorten vertrekkers en deze informatie (geanonimiseerd) inzichtelijk te maken. Zo kan InternetSpiegel de vragenlijst versturen die het best past bij de doelgroep.

De exit-enquête past bij een toenemende behoefte aan het effectief inzetten van data en het continu verzamelen van feedback. Het is een hulpmiddel voor onze klanten om inzicht te krijgen in de redenen waarom mensen vertrekken. Organisaties proberen medewerkers vast te houden en hen een fijne werkomgeving te bieden. Klanten van P-Direkt kunnen de inzichten uit de exit-enquête zelf gebruiken voor analysedoeleinden. Bijvoorbeeld om beleid te ontwikkelen om medewerkers beter te kunnen behouden.

Heeft u vragen over het afnemen van onze dienstverlening?

Neem dan contact op met relatiebeheer: RelatiemanagementP-Direkt@p-direkt.minbzk.nl.