P-Direkt stelt hr-rapporten beschikbaar voor:

 • managers;
 • teammanagers;
 • informatiespecialisten;
 • hr-ondersteuners;
 • hr-adviseurs.

Rapportgebieden of –thema’s

Er zijn verschillende hoofdthema’s:

 • manager Dashboard (verzameling van verschillende thema’s);
 • arbeidsmobiliteit;
 • belonen en inhouden;
 • formatie/bezetting;
 • opleiden;
 • p-controle;
 • personeelsopbouw;
 • personeelsschouw;
 • personeelsgesprekken/gesprekcyclus;
 • realisatie en prognose (PCP);
 • verzuim;
 • verlof;
 • vervoer;
 • WKR-rapportages.

Rapporttypen

We onderscheiden 3 typen rapporten:

 • managementinformatie rapporten;
 • real-time rapporten;
 • ad-hoc rapporten.

Managementinformatie en real-time rapporten zijn te raadplegen via het P-Direktportaal. Deze rapporten worden vrijgegeven als zij volledig zijn getest en voldoen aan de functionele specificaties.

Managementinformatie rapporten

De gegevens uit het bronregistratiesysteem (SAP HR) worden overgezet naar het data warehouse (SAP BW) en tot managementinformatie verwerkt. De gegevens van de meeste rapporten worden maandelijks geladen. De gegevens van sommige rapporten worden dagelijks of wekelijks ververst. Een overzicht staat in onze productieplanning.

Real-time rapporten

De real-time rapporten tonen de actuele stand van zaken.

Ad-hoc rapporten

Haalt een manager of informatiespecialist bepaalde gegevens niet uit de bestaande rapporten? Dan kan een selecte groep informatiespecialisten op ad-hoc basis overzichten bij ons aanvragen. We proberen de overzichten binnen 10 werkdagen te leveren. Dit hangt af van de complexiteit en capaciteit.

aLab

Het Analytics Lab (aLab) vindt dat de beste beslissingen in hr zijn onderbouwd door data. Het aLab houdt zich bezig met onderzoeken op het gebied van hr analytics. Hr analytics is het generen van inzichten binnen hr door kwantitatieve data te analyseren. Op deze manier kan de impact van hr-processen en hr-investeringen gekwantificeerd worden.

Het aLab heeft ervaring met hr-thema’s als wendbaarheid (o.a. In-, Door-, en Uitstroom), verzuim, werving en selectie en woon-werkverkeer. Collega’s binnen ministeries die graag ervaring op willen doen met hr analytics, worden geholpen de eerste stappen te zetten op dit terrein.

Het aLab doet onderzoek en stimuleert daarnaast data-gedreven werken binnen het hr-domein. Zo organiseert aLab een aantal keer per jaar communitybijeenkomsten voor hr analytics experts, hr-beleid, hr-advies en informatiespecialisten binnen de departementen. Het doel van deze bijeenkomsten is kennis delen en elkaar inspireren. Daarnaast verzorgt het aLab hr analytics workshops voor ministeries waarin wordt uitgelegd wat hr analytics is en hoe men zelf een onderzoek kan uitvoeren.

Heeft u vragen, of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar: AnalyticsLab@p-direkt.minbzk.nl
 

Informatiespecialisten

Elk ministerie heeft zijn eigen informatiespecialisten. Medewerkers met de rol informatiespecialist beschikken over een ruim aanbod P-Direktrapporten op diverse hr-thema’s zoals: Verzuim, Verlof, Organisatie & Formatie, Personeelsopbouw, etc. De informatiespecialist is bekend met de hr-vraagstukken die leven in de organisatie en weet de weg te vinden in de grote hoeveelheid informatie die de rapporten bieden. De informatiespecialist ondersteunt hiermee de organisatie met relevante hr-informatie.

Op de pagina Contactadressen bij vragen over rapporten leest u welke informatiespecialist u kunt benaderen per ministerie. 


Let op! Voor het openen van het P-Direktportaal of rijksportaal dient u ingelogd te zijn op uw Digitale Werkplek Rijk.