Met het overzicht organisatie en formatie verschaffen we inzicht in wat de diensten inhouden. Waar financiering niet benoemd is, is sprake van basisdienstverlening. 

Organisatie en Formatiebeheer

Rol P-Direkt: ondersteuning

Iedere overheidsorganisatie legt de soorten en aantallen functies van de organisatie vast. Dit noemen we de formatie. De formatie kan afwijken van de feitelijke bezetting van de organisatie. De bezetting kan bijvoorbeeld hoger door een taakstelling of organisatieverandering. Is een medewerker in dienst maar niet geplaatst op een beschikbare functie? Dan is de medewerker ‘bovenformatief’. De bezetting kan ook lager zijn dan de formatie. Bijvoorbeeld als er niet-vervulde vacatures zijn.

Deze gegevens worden vastgelegd in de organisatiestructuur. De organisatiestructuur vormt het fundament. Dit is de basis voor indiensttredingen en alle overige processen. 

P-Direkt maakt het mogelijk om de organisatie- en formatiegegevens in een geautomatiseerd systeem vast te leggen. Met de O&F-tool kunnen organisaties de organisatie- en formatiestructuur zelf beheren in het P-Direktportaal. Complexe en grote structuurwijzigingen voert P-Direkt uit.

Afwijkende werklocatie (voorheen afwijkende plaats van tewerkstelling)

Rol P-Direkt: ondersteuning

De standplaats wordt in de organisatiestructuur vastgelegd op organisatieniveau. Heeft de medewerker een andere werklocatie? Dan wordt dit geregistreerd als een afwijkende werklocatie. Dit wordt vastgelegd op de formatieplaats van de medewerker. Op basis van de geregistreerde werklocatie kan de medewerker de reiskostenvergoeding aanvragen.

P-Direkt ondersteunt organisaties bij de registratie van de afwijkende werklocatie. De hr-ondersteuner Organisatie en Formatie registreert de afwijkende werklocatie in het P-Direktportaal. Soms lukt dit niet. De hr-ondersteuner Organisatie en Formatie stuurt dan de gegevens in een e-mail naar P-Direkt. P-Direkt verwerkt daarna de aanvraag.

Vervanging regelen in het P-Direktportaal

Rol P-Direkt: ondersteuning

Is een manager of teammanager afwezig? Dan kunnen zij eenvoudig hun managerstaken in het P-Direktportaal over laten nemen. Dit doen zij door een vervangingsregel in te stellen. Op het moment van afwezigheid activeert de vervangende manager of teammanager de vervangingsregel en neemt de taken over. Zo worden de aanvragen van de medewerkers op tijd afgehandeld.

Ondersteuning autorisatiebeheer

Rol P-Direkt: ondersteuning

Hr-ondersteuners voeren sommige hr-werkzaamheden voor de eigen organisatie uit. Hiervoor hebben zij hr-autorisaties nodig. Deze hr-autorisatie bestaat uit een rol en een verzorgingsgebied. De rol wordt op persoonsniveau geregistreerd en geeft bevoegdheden in het P-Direktportaal. Het verzorgingsgebied wordt geregistreerd op de formatieplaats en geeft de rol toegang tot de organisatieonderdelen.

P-Direkt ondersteunt de organisaties bij de registratie van de hr-autorisaties. De hr-ondersteuner Organisatie en Formatie registreert de hr-autorisaties in het P-Direktportaal. Soms lukt dat niet. De hr-ondersteuner Organisatie en Formatie stuurt dan de gegevens in een e-mail naar P-Direkt. P-Direkt verwerkt daarna de aanvraag.

Heeft u vragen over het afnemen van onze dienstverlening?

Neem dan contact op met relatiebeheer: RelatiemanagementP-Direkt@p-direkt.minbzk.nl.