Met het overzicht ontwikkelen verschaffen we inzicht in wat de diensten inhouden. Waar financiering niet benoemd is, is sprake van basisdienstverlening. 

Vastlegging personeelsgesprekken

Rol P-Direkt: ondersteuning

Alle organisaties binnen het Rijk werken met dit instrument. Het doel van de gesprekscyclus is om meer te sturen op:

  • kwaliteit;
  • resultaten;
  • duurzame inzetbaarheid; en
  • mobiliteit van de medewerkers.

In de gesprekscyclus maken (team)manager en medewerker afspraken over resultaten en ontwikkelingen. Zo worden de situatie en doelstellingen van medewerker en organisatie beter op elkaar afgestemd.

De gesprekscyclus staat niet op zichzelf. Deze is verbonden met een aantal andere instrumenten en ontwikkelingen. Het Functiegebouw Rijk (FGR) biedt bijvoorbeeld een basis voor het maken van afspraken over resultaten en ontwikkeling. Ook heeft de gesprekscyclus een relatie met:

  • het loopbaanbeleid;
  • duurzame inzetbaarheid;
  • strategische personeelsplanning; en
  • leren en ontwikkelen.

Vastlegging schouw personeel

Rol P-Direkt: ondersteuning

De personeelsschouw is een hr-instrument voor doorgroeimogelijkheden van medewerkers binnen een team en in de organisatie. Het management kan de personeelsschouwresultaten gebruiken voor de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie. Niet iedere organisatie binnen het Rijk gebruikt de personeelsschouw.

Het is mogelijk een personeelsschouw van het huidig of het vorige jaar te registreren in het P-Direktportaal. In de personeelsschouw selecteert de manager uit welk personeelsgesprek u de conclusie wilt ophalen. De personeelsgesprekken met als doel ‘Evalueren met conclusie’ worden getoond. U kunt ook een personeelsschouw registreren zonder een personeelsgesprek te selecteren. De personeelsschouw zonder personeelsgesprek wordt niet weergegeven in de teammatrix.

De teammatrix toont de individuele personeelsschouwen. De teammatrix geeft inzicht in de combinatie van prestatie (X-as) en groeimogelijkheden (Y-as) van alle medewerkers binnen een team. De teammatrix kan gebruikt worden als basis voor jaarplannen en strategische personeelsplanning.

Beheer kwalificaties

Rol P-Direkt: ondersteuning

Een kwalificatie is een competentie of taak die hoort bij een medewerker die in onregelmatige diensten werkt. Denk bijvoorbeeld aan een wapendrager of speurhondbegeleider.

De manager registreert kwalificaties in het P-Direktportaal. Hierdoor is snel te zien welke medewerker over de juiste kwalificaties beschikt. De geregistreerde kwalificaties staan op de personeelskaart in het P-Direktportaal onder de tegel ‘Kwalificaties’.
Doordat we een einddatum bij de kwalificatie registreren, kunnen we rapporteren op aflopende kwalificaties. Zo kan de kwalificatie op tijd verlengd worden.

Registratie van opleidingen

Rol P-Direkt: ondersteuning

P-Direkt draagt zorg voor het registreren van behaalde opleidingen en trainingen en voor het opnemen van documenten en bewijsstukken daarvan in de personeelsdossiers, zodat helder is of een werknemer aan functie-eisen voldoet en er inzicht is welke competenties een medewerkers heeft ten behoeve van diens ontwikkeling.

Opleidingen en trainingen behaald vóór het dienstverband: kopieën van behaalde diploma’s en certificaten worden door de werkgever aangeleverd bij indiensttreding van de medewerker en worden opgenomen in het personeelsdossier.

Opleidingen en trainingen behaald tijdens het dienstverband: via het portaalproces ‘afgeronde opleiding registreren’ legt de medewerker een behaalde opleiding of training vast. Een kopie van diploma of certificaat wordt daarbij bijgevoegd en wordt automatisch verwerkt in het personeelsdossier.

Opleidingen en trainingen uitgegeven door interne opleiders: kopieën van uitgegeven diploma’s en certificaten van de deelnemers worden door de opleider aangeleverd aan P-Direkt en verwerkt in de personeelsdossiers, mits deze voor alle deelnemers tegelijk worden aangeleverd. Levert de medewerker deze zelf in, dan wordt verwezen naar het portaalproces ‘Afgeronde opleiding registreren’.

Documenten worden binnen 10 werkdagen verwerkt in de personeelsdossiers (SLA P-Direkt). 

Werkgevers hebben gevraagd om een rapportage waarin zij kunnen zien of medewerkers verplichte opleidingen of (her)certificeringen hebben behaald. Dit kan als de diploma’s en certificaten via ‘Afgeronde opleiding registreren’ zijn ingediend. Daarom wordt dit zo veel mogelijk gestimuleerd. 

Heeft u vragen over het afnemen van onze dienstverlening?

Neem dan contact op met relatiebeheer: RelatiemanagementP-Direkt@p-direkt.minbzk.nl.