Met het overzicht mobiliteit verschaffen we inzicht in wat de diensten inhouden. Waar financiering niet benoemd is, is sprake van basisdienstverlening. 

(Interdepartementale) overplaatsingen medewerkers

Rol P-Direkt: ondersteuning


Gaat een rijksambtenaar op een andere plek binnen de eigen organisatie werken? Bijvoorbeeld in een ander team of bij een ander organisatie-onderdeel? Dan is er sprake van  een overplaatsing. De manager regelt de overplaatsing in het P-Direktportaal via het proces ‘Nieuwe medewerker registreren’. Daarna zorgt P-Direkt voor eventuele wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden. En voor een juiste registratie op de nieuwe formatieplaats.

Krijgt een rijksambtenaar (bekend in onze administratie) een arbeidsovereenkomst bij een andere organisatie? Dan is er sprake van een interdepartementale overplaatsing. P-Direkt geeft de medewerker bij de nieuwe organisatie een nieuw personeelsnummer. En regelt administratief het ontslag bij de oude organisatie. Eventuele rechten hevelt P-Direkt over. De nieuwe manager voegt de medewerker toe via het proces ‘Nieuwe medewerker registreren’ in het P-Direktportaal.

De medewerker kan voor een interdepartementale overplaatsing ook zelf het ontslag registreren in het P-Direktportaal. De nieuwe manager registreert daarna een nieuwe indiensttreding via het proces ‘Nieuwe medewerker registreren’ in het P-Direktportaal. In dat geval zijn er meer gegevens nodig. Ook moet een facilitair medewerker de identiteit van de medewerker opnieuw vaststellen.

P-Direkt ondersteunt de registratie van interne overplaatsingen en overplaatsingen naar een andere rijksorganisatie.

(Interdepartementaal) detacheren

Rol P-Direkt: ondersteuning

Rijksambtenaren kunnen tijdelijk op een andere plek werken en daarna terugkeren in de oorspronkelijke organisatie.

Werkt een medewerker binnen de rijksoverheid en krijgt de medewerker een tijdelijke detacheringsovereenkomst? Dan is er sprake van detachering. Voor de dienstverlening van P-Direkt maakt het uit of de medewerker binnen of buiten de eigen organisatie wordt gedetacheerd.

P-Direkt ondersteunt detacheren binnen de organisatie en zorgt voor een goede terugkeer na de detacheringsperiode.

P-Direkt zorgt niet voor detachering binnen het Rijk. Wel kunnen wij de externe aanstelling van de medewerker registeren. P-Direkt verrekent de kosten tussen de betrokken organisaties.

Lees meer over detacheren op Rijksportaal Personeel.

Registratie Van werk naar werk-kandidaten (VWNW)

Rol P-Direkt: ondersteuning

Is er een wijziging van de organisatiestructuur, omvang of taakinhoud van uw organisatie? En zijn hier personele consequenties aan verbonden? Dan spreken we van een reorganisatie. Een reorganisatie kan ook alleen om een onderdeel van een organisatie gaan. Heeft een reorganisatie gevolgen voor uw werklocaties? Of dreigt overtolligheid? Dan kunnen er voorzieningen worden toegekend.

P-Direkt heeft voor de manager en hr-medewerker een speciaal formulier ontwikkeld. Hiermee kunnen ze de voorzieningen in gang zetten. Ook kunnen de statussen worden vastgelegd. Op die manier worden de stappen in het begeleidingstraject bijgehouden. Met een rapportage krijgen organisaties hier inzicht in.

Heeft u vragen over het afnemen van onze dienstverlening?

Neem dan contact op met relatiebeheer: RelatiemanagementP-Direkt@p-direkt.minbzk.nl.