P-Direkt ondersteunt gebruikers van het P-Direktportaal met ondersteuning op locatie, doet onderzoeken op het gebied van hr analytics en geeft workshops aan managers.

Ondersteuning op locatie

Het Mobiele Team van P-Direkt ondersteunt gebruikers van het P-Direktportaal op hun eigen locatie. Dit team bezoekt alle rijksoverheidslocaties en geeft gericht informatie over het gebruik van het P-Direktportaal en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Het Mobiele Team is een extra service van P-Direkt met als doel minder vragen te krijgen, goede gegevens aangeleverd te krijgen en meer tevreden gebruikers.

Er zijn 3 mogelijkheden voor de inzet van het mobiele team:

  • er worden inloopsessies gehouden waar medewerkers vragen over het P-Direktportaal kunnen stellen;
  • er worden presentaties gegeven over specifieke onderwerpen, denk daar bij aan IKB, Wnra, verlof, salaris of de PAS-regeling (eventueel gevolgd door een inloopsessie);
  • nieuwe medewerkers krijgen een introductie over het gebruik van het P-Direktportaal.

Bij elke organisatie is er een contactpersoon (relatiemanager) die een afspraak kan maken. Het Mobiele Team levert aankondigingsmateriaal om te gebruiken voor publicatie op het intranet en op de informatieschermen binnen uw eigen organisatie. Een bezoek van het Mobiele Team is in principe kosteloos. Op het moment dat er sprake is van een bulkaanvraag die extra beslag legt op de capaciteit, zal het verzoek als maatwerk worden aangenomen en zullen afspraken worden gemaakt over de kosten. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met de aanvrager. Vragen of suggesties zijn altijd welkom bij P-Direktmobieleteam@p-direkt.minbzk.nl.

Workshop voor managers over het P-Direktportaal

P-Direkt geeft voor managers een online workshop over taken en processen in het P-Direktportaal. Deze interactieve workshop kan managers helpen bij het uitvoeren van personele processen en personele uitgaven. Het mobiele team van P-Direkt geeft de workshop.

Programma
Deelnemers krijgen aan de hand van praktijkvragen inzicht in de processen voor managers. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • in-, door- en uitstroom;
  • ziekteverzuim;
  • personeelsgesprekken;
  • formatie en bezetting;
  • rapportages.

Intake vooraf
Vooraf vindt een intake plaats. Deelnemers kunnen leerwensen doorgeven. Ook wordt besproken of er specifieke afspraken voor hun organisatie zijn.

Tijdsduur en vorm
De workshop wordt gegeven via Webex en duurt gemiddeld 2 uur.

Toegang tot het P-Direktportaal
Om deel te nemen aan de workshop moet elke deelnemer in het P-Direktportaal kunnen inloggen en de rol van manager hebben.

Kosten workshop
De workshop kost in 2021 € 540,-.

Aantal deelnemers
De workshop is voor minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. Meer informatie over de workshop kan verkregen worden via p-direktmobieleteam@p-direkt.minbzk.nl.