P-Direkt ondersteunt gebruikers van het P-Direktportaal met ondersteuning op locatie, doet onderzoeken op het gebied van hr analytics en geeft workshops aan managers.

Ondersteuning op locatie

Het Mobiele Team van P-Direkt ondersteunt gebruikers van het P-Direktportaal op hun eigen locatie. Dit team bezoekt alle rijksoverheidslocaties en geeft gericht informatie over het gebruik van het P-Direktportaal en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Het Mobiele Team is een extra service van P-Direkt met als doel minder vragen te krijgen, goede gegevens aangeleverd te krijgen en meer tevreden gebruikers.

Er zijn 3 mogelijkheden voor de inzet van het mobiele team:

  • er worden inloopsessies gehouden waar medewerkers vragen over het P-Direktportaal kunnen stellen;
  • er worden presentaties gegeven over specifieke onderwerpen, denk daar bij aan IKB, Wnra, verlof, salaris of de PAS-regeling (eventueel gevolgd door een inloopsessie);
  • nieuwe medewerkers krijgen een introductie over het gebruik van het P-Direktportaal.

Bij elke organisatie is er een contactpersoon (relatiemanager) die een afspraak kan maken. Het Mobiele Team levert aankondigingsmateriaal om te gebruiken voor publicatie op het intranet en op de informatieschermen binnen uw eigen organisatie. Een bezoek van het Mobiele Team is in principe kosteloos. Op het moment dat er sprake is van een bulkaanvraag die extra beslag legt op de capaciteit, zal het verzoek als maatwerk worden aangenomen en zullen afspraken worden gemaakt over de kosten. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met de aanvrager. Vragen of suggesties zijn altijd welkom bij P-Direktmobieleteam@p-direkt.minbzk.nl.

Workshop voor managers over het P-Direktportaal

P-Direkt biedt speciaal voor managers een workshop aan. Het mobiele team van P-Direkt geeft de workshops. Dit kan online, via Webex of ‘live’ op locatie. De workshop is opgezet vanuit het perspectief dat de manager in controle is op de personele uitgaven en processen van het team. Vanaf 1 april 2021 kun je je als manager aanmelden voor deze workshop.

Programma

De workshop biedt een interactief programma. Het programma van deze klassikale workshop wordt opgebouwd vanuit een aantal basis onderwerpen zoals:

  • de takenlijst
  • in- door- en uitstroom
  • personeelsgesprekken
  • rapportages
  • declaraties
  • het toekennen van een toelage. 

De deelnemers krijgen praktijkvragen en meer inzicht in de portaalprocessen voor de managers. Hiermee maken we de processen makkelijker en helder. Dit vergroot de zelfredzaamheid. Ook nemen wij de deelnemers op deze wijze mee in ‘wat-vind-ik-waar’.

Intake

Vooraf vindt een intake plaats met de aanvrager om af te stemmen waar we rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld met specifieke of afwijkende zaken. Verder inventariseren we de vragen van de deelnemende managers. Zo kunnen we komen tot een goed afgestemd programma.

Tijdsduur en vorm

De online workshop duurt gemiddeld 2,5 uur en ‘live’ op locatie 3 uur. 

Toegang tot het P-Direktportaal

Om deel te nemen aan de workshop is het belangrijk dat elke deelnemer in het P-Direktportaal kan inloggen en de rol van manager heeft.

Kosten

De kosten van een workshop bedragen in het jaar 2022: € 540,-.

Aantal deelnemers

De workshop is voor minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers.

Wil je meer informatie of direct een workshop aanvragen? Neem dan contact op met het mobiele team: p-direktmobieleteam@p-direkt.minbzk.nl