Veel gegevens in P-Direkt zijn essentieel voor processen die in andere systemen plaatsvinden. Hiervoor zijn interfaces tussen verschillende systemen en het SAP HR-systeem beschikbaar gesteld die dagelijks worden ingepland en gemonitord.

Het betreft hier onder andere koppelingen met de klantorganisaties (bijvoorbeeld met Identity en Access management-systemen), een koppeling met het salarissysteem en het document management systeem (personeelsdossiers) van P-Direkt en koppelingen naar externe instanties, zoals de Arbodienst. Ook zijn koppelingen ontwikkeld voor andere shared service organisaties zoals UBR/Bedrijfszorg en 3W (voor het verwerken van buitenlandvergoedingen en –declaraties).

Per organisatie is er een document opgesteld, waarin de operationele afspraken voor de samenwerking tussen P-Direkt en de organisatie is vastgelegd.

In onderstaand overzicht zijn alleen de standaard interfaces voor wat betreft datalevering of ontvangst opgenomen, de diverse maatwerk interfaces zijn hierin niet opgenomen.

Interfaces
Product Onderdeel van verwerking/proces Frequentie
Levering identiteitsgegevens aan IDM t.b.v. diverse organisaties. Verwerking aangeleverde e-mailadressen.

Interface SAP – IDM

Interface IDM - SAP

2x per dag

bij wijzigingen
Verzuimmeldingen en organisatiegegevens naar diverse arbodiensten Interface Arbodiensten 12 x per 24 uur
Salarisproducten Journalisering, ABP, betaalbestanden, loonstrook Hangt af van product
Levering gegevens Shuttel Aanvragen Mobiliteitskaart Dagelijks
Levering gegevens UWV Ziektewet en WAZO aanvragen Dagelijks
3W TEM (Travel Expense Management) Declaraties buitenlandse dienstreizen Dagelijks
WID-scankoppeling Interface WID HUB-IdM Realtime
Gegevensintegratie

Uitwisseling t.b.v.

departementaal SAP-HR
Dagelijks