Dit is de producten- en dienstengids 2022 van P-Direkt, de shared service organisatie voor gemeenschappelijke hrm-diensten van het Rijk. In deze gids vindt u informatie over onze diensten en producten. 

Leeswijzer

In deze producten- en dienstengids staat wat P-Direkt doet. U vindt algemene informatie over bijvoorbeeld:

  • onze kernwaarden;
  • kwaliteitsafspraken;
  • contactmogelijkheden voor gebruikers én
  • informatie over betaaldata.

Ook beschrijven we welke diensten P-Direkt aanbiedt via de verschillende kanalen. Uitgebreide informatie over hoe deze processen werken, vindt u op Rijksportaal Personeel.  Of neem hiervoor contact op met ons contactcenter. 

Bij het schrijven van deze producten- en dienstengids hebben we volledigheid en digitale toegankelijkheid als belangrijke uitgangspunten aangehouden.

Deze producten- en dienstengids blijft geldig tot dat een nieuwe versie gepubliceerd is.

Doelgroep

De producten- en dienstengids is primair bedoeld voor onze klanten. Daarmee bedoelen we: de aanspreekpunten die voor hun organisatie onze dienstverlening afnemen. En de personen met wie we in gesprek zijn over wensen en kwaliteit.
Gaat het om klantenvertegenwoordiging en kwaliteitsbewaking? Dan zijn onze centraal opdrachtgever en afnemersberaad belangrijke stakeholders.