P-Direkt verwerkt betalingen en mutaties via het P-Direktportaal. Hieronder staat per maand aangegeven wanneer P-Direkt de verwerking afsluit en welke betaaldata er zijn. 

Tabel voorschotbetalingen

Salarisbetaling

2021

maand

Salarisbetaling
Laatste aanlevering bulkmutaties en  mutaties met nabewerking, centrale
processen en bijzondere medewerkers
Afsluiting automatische processen (17.00) Betaling salarissen Afsluiting IKB (22.00)
januari 6-jan 13-jan 22-jan 12-jan
februari 8-feb 15-feb 24-feb 14-feb
maart 8-mrt 15-mrt 24-mrt 14-mrt
april 7-apr 14-apr 23-apr 13-apr
mei 30-apr 10-mei 21-mei 9-mei
juni 8-jun 15-jun 24-jun 14-jun
juli 7-jul 14-jul 23-jul 13-jul
augustus 6-aug 13-aug 24-aug 12-aug
september   8-sep 15-sep 24-sep 14-sep
oktober 6-okt 13-okt 22-okt 12-okt
november 8-nov 15-nov 24-nov 14-nov
december 6-dec 13-dec 22-dec 12-dec

Journaliseringsbestanden

2021

maand

Journaliseringsbestanden
Aanleveren journaliseringsbestanden aan departementen
januari 20-jan
februari 22-feb
maart 22-mrt
april 21-apr
mei 19-mei
juni 22-jun
juli 21-jul
augustus 20-aug
september   22-sep
oktober 20-okt
november 22-nov
december 20-dec

PCP

2021

maand

PCP
Beschikbaar stellen gegevens PCP
januari 25-jan
februari 1-mrt
maart 29-mrt
april 26-apr
mei 24-mei
juni 28-jun
juli 26-jul
augustus 30-aug
september 27-sep
oktober 25-okt
november 29-nov
december 27-dec

Planning 2022

Planning 2022
Verwerkingsmaand Jan Febr Mrt April Mei Juni Juli aug sept okt nov dec
Afsluitdatum aanlevering mutatiebestanden voor 1e voorschotbetaling 22-dec 24-jan 24-feb 24-mrt 21-apr 23-mei 24-jun 22-jul 24-aug 23-sep 24-okt 24-nov
Betaaldata 1e voorschotbetaling 27-dec 27-dec 1-mrt 29-mrt 26-apr 27-mei 29-jun 27-jul 29-aug 28-sep 27-okt 29-nov
Afsluitdatum aanlevering mutatiebestanden voor 2e voorschotbetaling 30-dec 1-feb 1-mrt 30-mrt 29-apr 1-jun 29-jun 1-aug 31-aug 29-sep 2-nov 30-nov
Betaaldata 2e voorschotbetaling 4-jan 4-feb 4-mrt 4-apr 4-mei 7-jun 4-jul 4-aug 5-sep 4-okt 7-nov 5-dec
Afsluitdatum aanlevering mutatiebestanden voor 3e voorschotbetaling 11-jan 9-feb 9-mrt 8-apr 10-mei 9-jun 8-jul 10-aug 9-sep 11-okt 9-nov 8-dec
Betaaldata 3e voorschotbetaling 14-jan 14-feb 14-mrt 13-apr 13-mei 14-jun 13-jul 15-aug 14-sep 14-okt 14-nov 13-dec
Laatste aanlevering bulkmutaties via Excel (LSMW)
(uiterste aanleverdatum collectieve mutaties PDG)
6-jan 8-feb 8-mrt 5-apr 6-mei 8-jun 6-jul 8-aug 7-sep 6-okt 8-nov 6-dec
Afsluitdatum aanlevering (goedgekeurde) 
reisdeclaraties portal tbv salarisbetaling
(uiterste aanleverdatum automatische mutaties PDG)
13-jan 15-feb 15-mrt 12-apr 13-mei 15-jun 13-jul 15-aug 14-sep 13-okt 15-nov 13-dec
Uiterste aanleverdatum mutaties met nabewerking, centrale processen en bijzondere medewerkers 6-jan 8-feb 8-mrt 5-apr 6-mei 8-jun 6-jul 8-aug 7-sep 6-okt 8-nov 6-dec
Beschikbaarstellen journaliseringsbestanden 20-jan 22-feb 22-mrt 20-apr 20-mei 22-jun 20-jul 22-aug 21-sep 20-okt 22-nov 20-dec
Beschikbaarstellen PCP afrekengegevens via BW 31-jan 28-feb 28-mrt 25-apr 30-mei 27-jun 25-jul 29-aug 26-sep 31-okt 28-nov 26-dec
Afsluitdatum IKB 
Uiterlijk om 22.00 uur
12-jan 14-feb 14-mrt 11-apr 12-mei 14-jun 12-jul 14-aug 13-sep 12-okt 14-nov 12-dec