Iedereen kan voor vragen terecht bij het contactcenter. Gebruikers kunnen op verschillende manieren contact met ons opnemen.

In welke gevallen kunnen gebruikers contact met ons opnemen?

In de volgende gevallen kunnen gebruikers contact opnemen met een medewerker van het contactcenter:

  • als de gebruiker hulp nodig heeft om het P-Direktportaal te gebruiken;
  • als de gebruiker vragen heeft over de administratieve verwerking van wet- en regelgeving;
  • als de gebruiker inhoudelijke vragen heeft over bijvoorbeeld het salaris, verlof of declaraties.

Hoe nemen gebruikers contact met ons op?

Vragen stellen of storingen melden kan op de volgende manieren:

  • met het contactformulier op het P-Direktportaal;
  • via de chatfunctie in het P-Direktportaal (alleen vragen over een aantal geselecteerde processen);
  • door ons een e-mail te sturen: contactcenter@p-direkt.nl;
  • door ons te bellen: 088 0200 800;
  • door ons een brief te sturen:

P-Direkt
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Wanneer kunnen gebruikers contact met ons opnemen?

Het contactcenter is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 22.00 uur. Op nationale feestdagen is het contactcenter, volgens de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gesloten.

Wij streven ernaar om gebruikers op dezelfde wijze te beantwoorden als dat de vraag bij ons binnenkomt. Stelt de gebruiker een vraag via e-mail? Dan zullen wij zoveel mogelijk proberen ook via e-mail te antwoorden.

Wanneer kunnen gebruikers antwoord verwachten?

Bij een vraag per contactformulier, e-mail of post handelen wij 90% van de vragen binnen 5 werkdagen af. Meer informatie over onze SLA's leest u in het hoofdstuk 'Wij sturen op resultaat'.

Aanvullende dienstverlening voor HR-professionals

Iedereen kan met zijn of haar vragen terecht bij het contactcenter. Voor HR-professionals per organisatie biedt P-Direkt extra dienstverlening via het HR-loket.

Het HR- loket biedt HR-professionals de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over bijzondere zaken, portaal gerelateerde vragen en processen die niet via de gangbare werkwijze opgepakt kunnen worden. Het doel is gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Via het contactcenter geeft de HR-professional aan te willen sparren met het HR-loket. Een specialist van P-Direkt neemt dan contact op met de HR-professional.

Heeft u een klacht?

P-Direkt streeft naar tevreden gebruikers en werknemers. Natuurlijk kan er altijd iets misgaan. Heeft u een klacht over onze dienstverlening of bent u het ergens niet mee eens? Laat het ons dan weten. Wij doen er alles aan om het probleem op te lossen en om onze dienstverlening te verbeteren.
 

Hoe kunnen gebruikers klachten indienen?

Hieronder staat de procedure die P-Direkt hanteert bij klachten:

De gebruiker stelt een vraag aan het contactcenter P-Direkt of dient een opdracht in via het P-Direktportaal.

Ontstaat er een klacht over de afhandeling van deze vraag? Dan neemt de gebruiker daarover telefonisch of per e-mail contact op met het contactcenter.

Biedt dit geen uitkomst? Dan kan de gebruiker zijn of haar klacht indienen via het contactformulier in het P-Direktportaal. Voor het openen van het P-Direktportaal moet de gebruiker ingelogd zijn op het werkaccount (de Digitale Werkplek Rijk).

Bij het indienen van de klacht vermeldt de gebruiker op het contactformulier het registratienummer, de datum van het laatste contactmoment en/of de laatste herinnering en eventueel de naam van de behandelaar.

De gebruiker ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie van ons.