Een belangrijk deel van onze activiteiten is gericht op interfacemanagement, met andere woorden het plannen, uitvoeren en monitoren van koppelingen tussen verschillende systemen en het SAP HR-systeem.

Het betreft hier onder andere koppelingen met de organisaties (bijvoorbeeld met IDM en CRMA), een koppeling met het salarissysteem van P-Direkt (verder PDS genoemd) en koppelingen naar externe instanties, zoals de Arbodienst.

Per organisatie is er een document opgesteld, waarin de operationele afspraken met betrekking tot de samenwerking tussen P-Direkt en de organisatie is vastgelegd.

In onderstaand overzicht zijn alleen de standaard interfaces voor wat betreft datalevering of ontvangst opgenomen, de diverse maatwerk interfaces zijn hierin niet opgenomen.

Product

Onderdeel van verwerking/proces

Frequentie

Levering identiteitsgegevens aan IDM t.b.v. diverse organisaties. Verwerking aangeleverde e-mailadressen.

Interface SAP – IDM

Interface IDM - SAP

2x per dag

bij wijzigingen

Verzuimmeldingen en OM gegevens naar diverse arbodiensten

Interface Arbodiensten

12 x per 24 uur

Aanlevering mutaties naar PDS

Salarisverwerking

Dagelijks

Afrekenresultaten van PDS

Journalisering

Maandelijks

Levering gegevens Shuttel

Interface Mobiliteitskaart

Dagelijks

Levering gegevens UWV

Verzuim

Dagelijks

Gegevensintegratie

Uitwisseling t.b.v.

departementaal SAP-HR

Dagelijks