Wij zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van gegevens vanuit de P-Direkt HR- administratie (SAP).

Wie heeft toegang tot de rapportages?

Managers, teammanagers, informatiespecialisten, HR-Ondersteuners en HR-Adviseurs hebben toegang tot deze rapporten.

Rapportagegebieden of –thema’s

De verschillende rapporten worden onderverdeeld onder een aantal hoofdthema’s.

 • Manager Dashboard (verzameling van verschillende thema’s);
 • Arbeidsmobiliteit;
 • Belonen en inhouden;
 • Formatie/bezetting;
 • Opleiden;
 • P-Controle;
 • Personeelsopbouw;
 • Personeelsschouw;
 • Personeelsgesprekken/Gesprekcyclus ;
 • Realisatie en prognose (PCP);
 • Verzuim;
 • Verlof;
 • Vervoer;
 • WKR-rapportages.

Rapportagetypen

We onderscheiden drie typen rapporten:

 • Management Informatie rapporten;
 • Real-time rapporten;
 • Ad-hoc rapporten; gegevens zijn niet beschikbaar op het portaal, maar op aanvraag.

Management Informatie en Real-time rapporten zijn te raadplegen via het P-Direktportaal. Deze rapporten worden vrijgegeven als zij volledig zijn getest en voldoen aan de functionele specificaties.

Management Informatie rapporten

Voor de Management Informatie rapporten worden de gegevens uit het bronregistratiesysteem (SAP HR) overgehaald naar het data warehouse (SAP BW) en tot management informatie verwerkt. De laadfrequentie van veel rapporten is maandelijks, maar er zijn ook rapporten die dagelijks of wekelijks worden ververst. De laadfrequentie per rapport staat in onze productieplanning.

Real-time rapporten

De real-time rapporten bevragen bronregistratiesysteem (SAP HR) rechtstreeks en tonen daardoor de operationele gegevens met de meest actuele stand van zaken.

Ad-hoc rapporten

Indien de manager of informatiespecialist bepaalde gegevens niet uit de bestaande rapporten op het portaal kan halen, dan kan een selecte groep, bevoegde informatiespecialisten op ad-hoc basis overzichten bij ons aanvragen. De levertermijn is afhankelijk van de complexiteit en capaciteit. De streeftermijn is binnen tien werkdagen.