Bent u manager en wilt u meer weten over uw taken en processen in het P-Direktportaal?

P-Direkt biedt speciaal voor de managers een online workshop aan. De workshop wordt door het mobiele team van P-Direkt via Webex gegeven. Deze online workshop is opgezet vanuit het perspectief dat de manager in control moet zijn op de personele uitgaven en processen van zijn team.
Per 1 april 2021 is het mogelijk een aanvraag te doen voor deze workshop.

Programma

De workshop biedt een interactief programma. Het programma van deze (klassikale) online workshop wordt opgebouwd vanuit een aantal basis onderwerpen, zoals in- door- en uitstroom, ziekteverzuim, personeelsgesprekken, formatie en bezetting en rapportages.

Aan de hand van praktijkvragen van de deelnemers geven we meer inzicht in de portaalprocessen voor de managers. Hierdoor wordt de materie makkelijker en sneller helder. Dit vergroot de zelfredzaamheid. Ook nemen wij de deelnemers op deze wijze mee in “wat-vind-ik-waar.

Intake

Vooraf vindt een intake plaats met de aanvrager om af te stemmen waar we rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld specifieke/afwijkende zaken. Verder inventariseren we de vragen van de deelnemende managers. Zo kunnen we komen tot een zo gericht als mogelijk afgestemd programma.

Tijdsduur en vorm

De workshop wordt gegeven via Webex en duurt gemiddeld 2 uur.

Toegang tot het P-Direktportaal

Via Webex wordt het P-Direktportaal gepresenteerd. Om deel te nemen aan de workshop is het van belang dat elke deelnemer in het P-Direktportaal kan inloggen en de rol van manager heeft.

Kosten

De kosten van een online workshop bedragen in het jaar 2021 € 540,-.

Aantal deelnemers

De workshop is voor minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of direct een training aanvragen? Neemt u dan contact op met het mobiele team: p-direktmobieleteam@p-direkt.minbzk.nl.