Bent u manager en wilt u meer weten over uw taken en processen in het P-Direktportaal?

P-Direkt biedt de mogelijkheid aan om trainingen van ons te volgen. Ons aanbod is op dit moment alleen de online training P-Direktportaal voor managers. De online training P-Direktportaal voor managers is opgezet vanuit het perspectief dat de manager in control moet zijn op de personele uitgaven en processen van zijn team.

Programma

Het programma van de klassikale/online workshop wordt opgebouwd vanuit de onderwerpen die deelnemers zelf voorstellen. Aangevuld met het toelichten van processen die voor de manager belangrijk zijn. Door aan de hand van praktijkvragen deelnemers meer inzicht te geven in het portaal, wordt de materie makkelijker en sneller helder. Dit vergroot de zelfredzaamheid. Wij benadrukken bij onze deelnemers het belang om vooraf zelf aan te geven welke onderwerpen/processen voor hun van belang zijn. Ook nemen wij de deelnemers op deze wijze mee in “wat-vind-ik-waar”.

Intake

De workshop heeft een interactief programma. Vooraf vindt een intake plaats met de opdrachtnemer om af te stemmen waar we rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld specifieke/afwijkende zaken. Zo komen we tot een zo gericht als mogelijk afgestemd programma.

Tijdsduur en vorm

De workshop wordt gegeven via Webex en duurt gemiddeld 2 uur. De deelnemers kunnen deelnemen met een eigen laptop, op de werkplek of een mobiel apparaat.

Toegang tot het P-Direktportaal

Via Webex wordt het P-Direktportaal gepresenteerd. Om deel te nemen aan de workshop is het van belang dat elke deelnemer in het P-Direktportaal kan inloggen en de rol van manager heeft. Hierdoor is het team van de manager zichtbaar en zijn de gegevens herkenbaar.

Kosten

De kosten van één online workshop bedragen in het jaar 2020 € 540,-.

Aantal deelnemers

De workshop is voor minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of direct een training aanvragen? Neemt u dan contact op met team Leren & Ontwikkelen: Lerenenontwikkelen@p-direkt.minbzk.nl.