De FAOM is een toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening. Een rijksambtenaar kan op zijn verzoek, in een persoonlijk gesprek, inzicht wordt geboden in de gevolgen voor salaris, uitkering en pensioen bij een verandering van zijn werksituatie.

FAOM voorziet duidelijk in een behoefte en de belangstelling voor FAOM groeit goed. Samen met de Mobiele Teams en de lopende managementtrainingen geeft FAOM hier invulling aan.

Wat is onze werkwijze?

De klant vraagt een gesprek aan. Wij sturen de klant een machtigingsformulier die hij invult en ondertekend naar ons terugmailt. Met deze machtiging vraagt het team FAOM bij het ABP de pensioengegevens van de klant op. Na ontvangst van de gegevens van het ABP wordt een afspraak ingepland op de locatie Zwolle of Den Haag.

Een afspraak maken op locatie is ook mogelijk. Voorwaarde is dan wel dat er minimaal 4 gesprekken op één dag plaatsvinden. Met de financiële gegevens gaan wij samen met de klant een berekening maken.

Wat kost het?

Een afspraak met FAOM is in principe kosteloos. Op het moment dat er sprake is van een bulkaanvraag die extra beslag legt op de capaciteit, zal het verzoek als maatwerk worden aangenomen en zullen afspraken worden gemaakt over de kosten. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met de aanvrager.