In deze gids leest u over de basisdienstverlening van P-Direkt en de producten die wij aanbieden aan onze afnemers van de dienstverlening. Daarnaast verzorgen wij maatwerk.

Wij bieden dienstverlening voor ruim 130.000 medewerkers en managers die werken bij de Rijksoverheid op het gebied van geautomatiseerde administratieve afhandeling van personele processen.

Onze basisdienstverleningstaken

Wij verwerken en beheren (personeels)gegevens via de verschillende portaalprocessen. U kunt daarbij onder meer denken aan:

  • het verwerken van mutaties, opdrachten;
  • tijdige en correcte salarisbetalingen;
  • ondersteuning via verschillende kanalen aan gebruikers;
  • trainingen en ondersteuning op locatie;
  • leveren van rapporten;
  • beheren en verwerken documenten voor het personeelsdossier;
  • leveren gegevens aan derden, zoals de Belastingdienst en Arbodiensten;
  • leveren van actuele informatie over rijksbrede personeels- en salarisgerelateerde wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden op internet (p-direkt.nl) en intranet (Rijksportaal Personeel).

Maatwerk P-Direkt

Over maatwerk maken we aparte afspraken met de organisaties, voor zover dat past binnen de speerpunten die de Centraal Opdrachtgever stelt.

Relatiemanagement Contactcenter

Afspraken over maatwerk worden gemaakt met het Relatiemanagement Contactcenter.
Dit is ondergebracht bij de relatiemanagers (groepshoofden) van het Contactcenter. Relatiemanagement binnen het Contactcenter heeft als doel om op tactisch/operationeel niveau en op een effectieve wijze eenduidig uitvoering te geven aan de gehele dienstverlening van P-Direkt.

Hierbij hebben de relatiemanagers contact met aanspreekpunten, de zogeheten relaties, van de verschillende organisaties over de kwaliteit van de dienstverlening, ontwikkelingen zoals Mijn P-Direkt, veranderingen, aangekondigde reorganisaties, niet standaard dienstverlening, escalaties, enzovoorts.

Twee keer per jaar worden overleggen met de relaties ingepland.

Op strategisch / tactisch niveau heeft P-Direkt stakeholdermanagement overleg met ICOP-directeuren. DT-leden van P-Direkt vervullen hierin de rol van strategisch overlegpartner voor de ICOP-leden. Het doel is om op strategisch niveau de onderlinge relaties te bewaken en te verbeteren.