Dit is de Producten- en Dienstengids (PDG) 2020 van P-Direkt, de Shared Service Organisatie voor gemeenschappelijke HRM-diensten van het Rijk. In deze gids vindt u informatie over onze diensten en producten. Wij leveren aan de ministeries (met uitzondering van Defensie), Hoge Colleges van Staat en de Eerste en Tweede Kamer. Deze gids is een uitwerking van de standaard dienstverlening die wij uitvoeren in opdracht van de Centraal Opdrachtgever. De standaard dienstverlening wordt gefinancierd vanuit het basistarief. Voor maatwerk brengen wij meerkosten in rekening. Aandacht blijft, via diversificatie groeien we naar standaardisatie.

Dit leest u in deze gids

  • De kwaliteitsborging die de afnemers van ons kan verwachten;
  • Onze verschillende diensten;
  • Welke activiteiten we daarbij uitvoeren;
  • Onze leveringsvoorwaarden.

Wij zijn er voor het Rijk

P-Direkt is dé innovatieve HR-dienstverlener van en voor het Rijk. Wij profileren ons door een moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening.

Onze kernwaarden

Kernwaarden

Onze merkbelofte

P-Direkt is een voorbeeld van hoe de nieuwe Rijksoverheid zich wil profileren: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. Wij leveren voor ruim 130.000 medewerkers en managers, werkzaam binnen de Rijksoverheid, moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening voor personeelszaken.

Onze dienstverlening zit op het snijvlak van HR en ICT. Onze diensten zijn professioneel, toegankelijk en modern en worden verder ontwikkeld met focus op de eindgebruiker. Wij bieden de eindgebruiker een op de persoonlijke situatie toegesneden pakket met kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde HR-services.

Mijn P-Direkt, zo geregeld!

Wij streven naar continu verbeteren

Elk jaar verbeteren wij onszelf. Binnen P-Direkt wordt met het Lean-principe gewerkt, waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening wordt verhoogd en de werkprocessen verbeterd. Het programma ‘Mijn P-Direkt, zo geregeld’ dat zich richtte op het moderniseren van de dienstverlening en zal in 2020 worden afgerond.

Wij houden rekening met uw privacy

Wij leven in een tijdperk waarin de aandacht voor privacy groeit. Dit zijn ontwikkelingen die ons raken en waarmee we rekening houden in onze dienstverlening en bedrijfsvoering. 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) geldt. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens vanaf dat moment in de hele EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Daarbij hebben mensen het recht om bij een organisatie op te vragen welke van zijn of haar persoonsgegevens er zijn opgeslagen. U kunt op de pagina ‘Privacy en AVG’ op het Rijksportaal Personeel meer lezen over hoe P-Direkt omgaat met de regelgeving uit de AVG .