Een belangrijk deel van onze activiteiten is gericht op interfacemanagement, met andere woorden het plannen, uitvoeren en monitoren van koppelingen tussen verschillende systemen en het SAP HR-systeem.

Het betreft hier onder andere koppelingen met de ministeries (bijvoorbeeld met IDM en CRMA), een koppeling met het salarissysteem van P-Direkt (verder PDS genoemd) en koppelingen naar externe instanties, zoals de Arbodienst.

Per ministerie is er een document opgesteld, waarin de operationele afspraken met betrekking tot de samenwerking tussen P-Direkt en het ministerie is vastgelegd.

In onderstaand overzicht zijn de standaard interfaces opgenomen die aan ministeries worden geleverd.

overzicht standaard interfaces
Product Onderdeel van verwerking/proces Frequentie
Levering identiteitsgegevens aan IDM Interfaces SAP - IDM 2 x per dag
Interface IDM -  SAP bij wijzigingen
Berichtenverkeer naar de gekoppelde Arbodiensten, programma roept XI-programma op om de XML-berichten te verzenden naar de Arbodiensten en in het archief te plaatsen Interface Arbodiensten 6 x per 24 uur
Aanlevering mutaties naar PDS Salarisverwerking Dagelijks
Afrekenresultaten van PDS Journalisering Maandelijks
Levering gegevens Shuttle Interface mobiliteitskaart Dagelijks
Levering gegevens UWV Verzuim Dagelijks
Gegevensintegratie Uitwisseling t.b.v. departementaal SAP-HR Dagelijks