Eén van de kernwaarden van P-Direkt is betrouwbaarheid. Dit geldt niet alleen voor de beschikbaarheid van onze systemen maar ook voor de verwerking van alle persoonsmutaties en salarisverwerking.
 

Wie voert de controles uit?

P-Direkt houdt zich bezig met de controle op de correcte uitvoering van de diverse processen van de dienstverlening.

Interne controles
De controles hebben betrekking op mutaties van het Contactcenter en de salarisverwerking van DVS en worden aan de hand van werkinstructies, de regelgeving en de inhoud van de personeelsdossiers uitgevoerd.

  • er wordt gekeken naar de correctheid van betalingen en naar standen in SAP-HR die mogelijk zouden kunnen leiden naar onjuiste betalingen;
  • er wordt gecontroleerd op verschillen tussen de bestanden in SAP-HR en SAP-Payroll;
  • er wordt gekeken ook naar de juiste verwerking van Collectieve Mutaties;
  • er wordt gecontroleerd op het juiste gebruik van Documentnummers. Dit heeft tot doel om de mutaties traceerbaar en controleerbaar te houden.

Ook administratieve processen, zoals het scannen van documenten voor het personeelsdossier en de controle op de werkzaamheden van de bonnenadministratie vallen onder de werkzaamheden van het team.

Ketencontrole
IC over de HR-keten voert controles uit namens een aantal organisaties. Het betreft een aantal vastgestelde controles die voor elke organisatie gelijk is. IC over de HR-keten is maatwerk binnen de dienstverlening van P-Direkt.

De IC-ketencontrole wordt maandelijks uitgevoerd voor de onderwerpen ambtsjubileum, arbeidsduurwijziging, bewust belonen, centraal proces, correctie en twk, disciplinair, doorstroom, IKAP, inconveniënten, instroom, ontslag, schadevergoeding, toelagen en inhoudingen, verlof en verzuim, voorziening na reorganisatie en wijziging salarisschaal.

De controle betreft onderzoek naar volledigheid, juistheid/rechtmatigheid, tijdigheid en vaststellen mandaat.

Rapportage ADR

Reguliere controles op de personele uitgaven worden uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR) vanuit zijn wettelijke taak. Indien nodig voor verantwoording op departementaal niveau wordt in overleg aanvullende controlemaatregelen uitgevoerd.

Elk jaar rapporteert de ADR zijn bevindingen aan P-Direkt. Daar waar verbeteracties nodig zijn, wordt de opvolging hiervan ook gemonitord, als onderdeel van onze cyclus.