P-Direkt is transparant over het behalen van de resultaten. Wij rapporteren elk kwartaal aan het bestuurlijk overleg over onze dienstverlening door middel van KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren). KPI’s zijn een instrument om de prestaties van P-Direkt bij te houden met als doelstelling deze te verbeteren.

Wat geldt voor deze dienstverleningsrapportages?

In de dienstverleningsrapportage geven we aan welke KPI’s zijn gerealiseerd. Deze worden maandelijks gepubliceerd op de website van P-Direkt. Zijn de servicelevels onder de norm? Dan geven wij een schriftelijke toelichting. Ook vindt u informatie over de maatregelen die wij nemen om herhaling te voorkomen.

Waar sturen we op?

SLA's
SLA tevredenheid Omschrijving Norm

Gebruikerstevredenheid

De mate waarin medewerkers en managers tevreden zijn over de dienstverlening van P-Direkt. 7
SLA's Tijdigheid Omschrijving Norm

Tijdige afhandeling vragen en klachten

P-Direkt beantwoordt vragen en klachten binnen 5 werkdagen. 90%
Tijdige afhandeling wijzigingen P-Direkt verwerkt wijzigingen binnen 5 werkdagen. 90%
Tijdige afhandeling  documenten P-Direkt archiveert documenten binnen 10 werkdagen. 90%
Tijdige beantwoording van de telefoon De gemiddelde wachttijd per dag aan de telefoon is maximaal 45 seconden. 45 sec.
SLA's Betrouwbaarheid Omschrijving Norm
Juiste verwerking mutaties P-Direkt verwerkt wijzigingen op een juiste manier. 98%
Juiste levering data P-Direkt zorgt voor volledige en tijdige dataleveringen via interfaces. 98%
Telefonische bereikbaarheid Het contactcenter is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 22.00 uur. 98%
Bereikbaarheid portaal Het P-Direktportaal is 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar.

Op werkdagen geldt een beschikbaarheidsnorm tussen 8.00 uur tot 17.00 uur.
98%