In 2018 is gestart met de Financiële analyse op maat (FAOM).

De FAOM is een toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening, waarbij een rijksambtenaar op zijn verzoek in een persoonlijk gesprek inzicht wordt geboden in de gevolgen voor salaris, uitkering en pensioen bij een verandering van zijn werksituatie.

In juli 2018 heeft er een evaluatie van de pilot plaats gevonden. FAOM als nieuwe dienst van P-Direkt is een welkome uitbreiding van onze dienstverlening. De ervaringen tot nu toe zijn positief en FAOM voorziet duidelijk in een behoefte. De belangstelling voor FAOM groeit goed.

In de nieuwe CAO zijn afspraken gemaakt over ‘laagdrempelige HR-adviesfuncties voor medewerkers’. FAOM kan hier samen met de Mobiele Teams en de lopende managementtrainingen invulling aan geven.

Wat kost het?

Een afspraak met FAOM is in principe kosteloos. Op het moment dat er sprake is van een bulkaanvraag die extra beslag legt op de capaciteit, zal het verzoek als maatwerk worden aangenomen en zullen afspraken worden gemaakt over de kosten. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met de aanvrager.