Het mobiele team van P-Direkt ondersteunt gebruikers van het P-Direktportaal op hun eigen locatie.
 

Wat doet het mobiele team?

  • er worden inloopsessies gehouden waar medewerkers vragen over het P-Direktportaal kunnen stellen;
  • er worden presentaties gegeven over specifieke onderwerpen, denk daar bij aan IKAP, verlof, salaris of de PAS-regeling (eventueel gevolgd door een inloopsessie);
  • voor nieuwe medewerkers wordt een introductie verzorgd over het gebruik van het P-Direktportaal.
     

Wat is het doel van het mobiele team?

  • daling in het telefonie- en activiteiten-aanbod;
  • daling in het aantal problemen met aanleveringen door gebruikers;
  • daling in het aantal klachten;
  • stijging van de gebruikerstevredenheid.

Wie kan een afspraak maken met het mobiele team?

Bij elke organisatie is er een contactpersoon (relatiemanager) die een afspraak kan maken over een bezoek van het mobiele team.

Wat kost het?

Een bezoek van het Mobiele Team is in principe kosteloos. Op het moment dat er sprake is van een bulkaanvraag die extra beslag legt op de capaciteit, zal het verzoek als maatwerk worden aangenomen en zullen afspraken worden gemaakt over de kosten. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met de aanvrager.


Vragen of suggesties zijn altijd welkom bij: P-Direktmobielteam@p-direkt.minbzk.nl.