P-Direkt verwerkt mutatieopdrachten en collectieve mutaties via het P-Direktportaal.

Mutaties via P-Direktportaal

Mutaties in 4 verschillende categorieën

Een mutatie is een opdracht tot een toevoeging of wijziging in het P-Direktportaal. Denk aan het aanvragen van IKAP, verlof registreren, aanpassing arbeidstijden of belonen van medewerkers.

De aanlevering en verwerking van mutatieopdrachten is onderverdeeld in een aantal categorieën. De manier van invoeren en verwerken leggen we per proces uit op Rijksportaal Personeel. Iedere categorie kent een uiterste datum van aanlevering, zodat wij de opdracht op tijd kunnen verwerken voor de eerstkomende salarisbetaling.

We onderscheiden de volgende categorieën:

Automatische mutaties

De gebruiker (medewerker of manager) registreert mutaties in het portaal. Deze wordt zonder verdere nabewerking naar het salarissysteem doorgezonden.

Mutaties met nabewerking

De gebruiker (medewerker of manager) registreert de mutaties via het portaal. Deze bewerkt onze HR-servicemedewerker na. Daarna stuurt hij of zij de mutaties door naar het salarissysteem.

Centrale processen

De gebruiker (medewerker of manager) levert mutaties aan via een standaard mutatieformulier. Onze HR-servicemedewerker verwerkt de mutaties. Daarna stuurt hij of zij deze door naar het salarissysteem.

Bijzondere medewerkers

Een aantal medewerkers kan het P-Direktportaal niet gebruiken. Zoals medewerkers in het buitenland. Via 3W (Wereld Wijd Werken) van BZ worden de mutaties voor deze groep medewerkers aangeleverd via bulkmutaties bij P-Direkt ter verwerking. Individuele mutaties worden via e-mail of via het formulier ‘overige’ in het P-Direktportaal aangeboden bij het contactcenter.

Collectieve mutaties

Wat zijn collectieve mutaties?

Collectieve mutaties zijn bulkmutaties die wij op een andere manier uitvoeren.

De volgende collectieve mutaties vallen onder onze standaard dienstverlening:

  1. bedragen die periodiek worden aangepast door wet- en regelgeving, zoals indexering van bedragen, andere vergoedingen en dergelijke;
  2. incidentele collectieve mutaties, waarbij aantoonbaar individuele invoer belemmerd wordt door de inrichting van het systeem of het portaal.

Soms zijn collectieve mutaties niet mogelijk

Zijn mutaties mogelijk via het portaalproces? Dan staan we collectieve mutaties niet toe. De reden hiervoor is dat we in dat geval 2 uitgangspunten omzeilen. Namelijk:

  • Het zelfbedieningsprincipe is leidend. Via collectieve mutaties omzeilen we dit.
  • Rechtmatigheid moet geborgd zijn. Via collectieve mutaties omzeilen we controles met verantwoordingsinformatie voor dossiervorming.

Op tijd aanleveren is belangrijk

Het is belangrijk dat wij (collectieve) mutaties op tijd kunnen verwerken. Dat betekent: vóór de eerstkomende salarisbetaling. In het hoofdstuk ‘Dataplanning leveren van producten’ is alle informatie te vinden over de uiterste aanleverdata.