Wij rapporteren elk kwartaal aan het bestuurlijk overleg over onze dienstverlening door middel van KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren). KPI’s zijn een instrument om de prestaties van P-Direkt bij te houden met als doelstelling deze te verbeteren.

Wat geldt voor deze dienstverleningsrapportages?

  • In de dienstverleningsrapportage geven we aan welke KPI’s zijn gerealiseerd.
  • Zijn de servicelevels onder de norm? Dan geven wij een schriftelijke toelichting. Ook vindt u informatie over de maatregelen die wij nemen om herhaling te voorkomen.

Waar sturen we op?

 Definitie Norm
Gebruikerstevredenheid

De mate waarin de eindgebruiker tevreden is over de dienstverlening van P-Direkt.

 ≥ 7

Tijdige afhandeling mutaties, vragen, documenten en klachten

P-Direkt heeft de opdracht verwerkt voor de afgesproken salarisbetaling.

 95%

P-Direkt handelt de aangeboden kritische mutatie-opdrachten (aanstelling, overplaatsing, ontslag) binnen 5 werkdagen af.

 95%
P-Direkt verwerkt aangeboden documenten en beantwoordt vragen die zijn ingediend per telefoon, e-mail, contactformulier of post binnen vijf werkdagen. 90%
Tijdige afhandelig documenten P-Direkt verwerkt aangeboden documenten binnen tien werkdagen. 95%
Klachten

P-Direkt reageert inhoudelijk binnen vijf werkdagen op klachten die zijn ingediend volgens de klachtenprocedure.

 95%

Responstijden contactcenter

De responstijd voor het opnemen van de telefoon is minder dan 60 seconden (na het keuzemenu).

 95%
Beschikbaarheid systeem Het P-Direktportaal is zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar. Op werkdagen geldt een beschikbaarheidsnorm tussen 8.00 uur tot 17.00 uur. 98%

Bereikbaarheid

Het contactcenter is bereikbaar van 8.00 uur tot 22.00 uur.

98%

Betrouwbaarheid 

P-Direkt zorgt voor volledige en tijdige dataleveringen via interfaces.

 98%

P-Direkt verwerkt de handmatige en nabewerkingmutaties op een juiste manier.

 98%