Dit is de Producten- en dienstengids (PDG) van P-Direkt, de Shared Service Organisatie voor gemeenschappelijke HRM-diensten. In deze gids vindt u informatie over onze diensten en producten. De gids is bedoeld voor afnemers, opdrachtgever en eigenaren.

Wij zijn er voor de ministeries

P-Direkt is dé innovatieve HR-dienstverlener van en voor de ministeries. Wij leveren moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke bedrijfsvoeringservices met een focus op personeel, voor en door de medewerker van de Rijksdienst.

Wij streven naar continue verbetering

Sommige producten of uitgangspunten kunnen daarom de komende tijd veranderen.

Dit leest u in deze gids

In deze gids leest u aan de hand van dienstenbeschrijvingen meer over:

  • de kwaliteitsborging die het ministerie van ons kan verwachten;
  • onze verschillende diensten;
  • welke activiteiten wij daarbij uitvoeren;
  • onze leveringsvoorwaarden.

In deze gids vindt u alleen de algemene diensten en producten. We bieden daarnaast maatwerk aan de verschillende ministeries. Daarover maken we aparte afspraken met de ministeries, voor zover dat past binnen de speerpunten die de Centraal Opdrachtgever stelt.

Dit is onze belofte

De belofte die wij aan onze gebruikers doen is: Mijn P-Direkt, zo geregeld!

Dit zijn onze uitgangspunten

Wij bieden dienstverlening op het gebied van geautomatiseerde administratieve afhandeling van personele processen. Dat betekent dat wij (personeels)gegevens verwerken en beheren via de verschillende portaalprocessen.

P-Direkt biedt verschillende kanalen aan om gebruikers te helpen bij vragen.

Daarnaast doen wij het volgende:

  • We leveren actuele informatie over rijksbrede personeels- en salarisgerelateerde wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden op internet (p-direkt.nl) en intranet (Rijksportaal Personeel).
  • We bieden management- en beleidsondersteunende informatie binnen het aandachtsgebied personeel en salaris (P&S).
  • We beheren en verwerken digitale documenten voor het personeelsdossier.
  • We leveren gegevens aan derden, zoals de Belastingdienst en Arbodiensten.

Informatie voor gebruikers op p-direkt.nl en Rijksportaal

Deze gids richt zich op opdrachtgever en eigenaren. Informatie over de dienstverlening voor gebruikers bieden wij aan op p-direkt.nl en Rijksportaal Personeel.