Een overzicht van de planning voor salarisbetaling en uiterste aanleverdata van mutaties.

Uiterste aanleverdata mutaties

 Maand Datum salarisbetaling Uiterste aanleverdatum automatische mutaties

Uiterste aanleverdatum mutaties met nabewerking/centrale processen/bijzondere medewerkers

Januari 2017

24 januari

12 januari

9 januari

Februari 2017

24 februari

14 februari

9 februari

Maart 2017

24 maart

15 maart

9 maart

April 2017

24 april

12 april

6 april

Mei 2017

24 mei

15 mei

9 mei

Juni 2017

23 juni 14 juni 8 juni

Juli 2017

24 juli 13 juli 7 juli

Augustus 2017

24 augustus 15 augustus 9 augustus

September 2017

22 september 13 september 7 september

Oktober 2017

24 oktober 15 oktober 9 oktober

November 2017

24 november 15 november 9 november

December 2017

21 december 13 december 6 december

Wilt u dat uw collectieve mutaties tijdig (vóór de eerstkomende salarisbetaling) worden verwerkt? Houd dan rekening met de onderstaande aanleverdata.

Uiterste aanleverdata

1e betaalmoment

2e betaalmoment

6 januari 2017

Januari 2017

27 december 2016

Januari 2017

4 januari 2017

9 februari 2017

Februari 2017

25 januari 2017

Februari 2017

3 februari 2017

9 maart 2017

Maart 2017

22 februari 2017

Maart 2017

3 maart 2017

6 april 2017

April 2017

24 maart 2017

April 2017

4 april 2017

8 mei 2017

Mei 2017

25 april 2017

Mei 2017

4 mei 2017

7 juni 2017

Juni 2017

26 mei 2017

Juni 2017

6 juni 2017

6 juli 2017

Juli 2017

23 juni 2017

Juli 2017

5 juli 2017

8 augustus 2017

Augustus 2017

26 juli 2017

Augustus 2017

3 augustus 2017

7 september 2017

September 2017

24 augustus 2017

September 2017

4 september 2017

6 oktober 2017

Oktober 2017

25 september 2017

Oktober 2017

4 oktober 2017

8 november 2017

November 2017

25 oktober 2017

November 2017

3 november 2017

7 december 2017

December 2017

23 november 2017

December 2017

1 december 2017

Planning aanlevering journaliseringsbestanden 2017

Uiterste aanleverdata journaliseringsbestanden

 • 20 januari 2017
 • 22 februari 2017
 • 22 maart 2017
 • 20 april 2017
 • 22 mei 2017
 • 21 juni 2017
 • 20 juli 2017
 • 22 augustus 2017
 • 20 september 2017
 • 20 oktober 2017
 • 22 november 2017
 • 19 december 2017

PersonalCostPlanning (PCP) – Realisatie en prognose (maandelijks)

Planning beschikbaar BW-gegevens maand in 2017

 • 23 januari 2017
 • 27 februari 2017
 • 28 maart 2017
 • 24 april 2017
 • 29 mei 2017
 • 26 juni 2017
 • 24 juli 2017
 • 28 augustus 2017
 • 26 september 2017
 • 23 oktober 2017
 • 27 november 2017
 • 25 december 2017

Af- en aanwezigheid (verlof en verzuim)

Planning beschikbaar BW-gegevens maand in 2017

 • 10 januari 2017
 • 7 februari 2017
 • 7 maart 2017
 • 11 april 2017
 • 9 mei 2017
 • 6 juni 2017
 • 11 juli 2017
 • 8 augustus 2017
 • 5 september 2017
 • 10 oktober 2017
 • 7 november 2017
 • 5 december 2017