Wij rapporteren elk kwartaal aan het bestuurlijk overleg over onze dienstverlening door middel van KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren). KPI’s zijn een instrument om de prestaties van P-Direkt bij te houden met als doelstelling deze te verbeteren.

Wat geldt voor deze dienstverleningsrapportages?

  • In de dienstverleningsrapportage geven we aan welke KPI’s zijn gerealiseerd.
  • Zijn de servicelevels onder de norm? Dan geven wij een schriftelijke toelichting. Ook vindt u informatie over de maatregelen die wij nemen om herhaling te voorkomen.

Waar sturen we op?

 Definitie Norm
Gebruikerstevredenheid

De mate waarin de eindgebruiker tevreden is over de dienstverlening van P-Direkt.

 7

Tijdige afhandeling mutaties

P-Direkt heeft de opdracht verwerkt voor de afgesproken salarisbetaling.

 95%

P-Direkt handelt de aangeboden ‘kritische’ mutatie-opdrachten (aanstelling, overplaatsing, ontslag) binnen 5 werkdagen af.

 95%

Vraagafhandeling contactcenter

P-Direkt beantwoordt vragen die zijn ingediend per telefoon, e-mail of post binnen 5 werkdagen.

 90%

P-Direkt handelt per mail ingediende vragen in één keer goed af.

 90%

Tijdige afhandeling documenten

P-Direkt verwerkt aangeboden documenten (post/mail) t.b.v. het personeelsdossier binnen 5 werkdagen.

 90%

Responstijden contactcenter

De gemiddelde responstijd voor het opnemen van de telefoon is gemiddeld minder dan 30 seconden (na keuzemenu).

 30 seconden

Beschikbaarheid systeem

De P-Direkt-systemen (P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het P-Dossier) zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. De servicetijden voor de systemen is van 8.30 uur tot 17.00 uur, gedurende deze tijden is de beschikbaarheidsnorm van toepassing.

 98%

Wet- en regelgeving up-to-date

Wijzigingen in de wet- en regelgeving staan binnen 2 weken na publicatie in de Staatscourant op Rijksportaal Personeel.

 98%
Betrouwbaarheid 

P-Direkt zorgt voor tijdige en juiste gegevenslevering (interfaces, rapportages).

 98%

P-Direkt verwerkt de handmatige- en nabewerkingmutaties op een juiste manier.

 98%