Hier vindt u een overzicht van de diensten buiten het portaalproces.

 • Mutatie SV-gegevens verwerken
 • Verwerken voorschotten
 • Verwerken vorderingen
 • Vastleggen en verwerken vangnetsituatie
 • Dienstwoningen
 • Verwerken verklaring sociale verzekeringsbank
 • Verhaalswet Ongevallen ambtenaren
 • Werkgeversverklaring UWV ziekteaangifte
 • Intrekken beëindigen dienstverband
 • Uitvoeren correcties jaaropgave
 • Auto van de zaak ministers/staatssecretarissen
 • Sociaal flankerend beleid
 • SBF verlof en uitkering
 • Inconvenienten (afbouwtoeslag, verrekenen doordeclareren)
 • Registreren e-mailadressen
 • Reorganisaties
 • Salarisgegevens toevoegen ABP-formulier m.b.t. FPU
 • Herberekeningen n.a.v. beroeps- en bezwaarschriften
 • Teruggaaf OSV-korting
 • ZVW-teruggave
 • Correcties BSN
 • Suppletie/kapitaalfondsen/stamrecht
 • Loonaangifte
 • Digitale verwerking documenten t.b.v. het personeelsdossier
 • Voorschot VT bij loonbeslag
 • Overzichten t.b.v. WNT
 • Verwerking IPAP
 • Verwerking mutaties Top Management Group
 • Verwerken mutaties Politieke Leiding
 • Verwerken mutaties BES-eilanden
 • Vervangingsregel instellen zieke managers
 • Handmatige TWK-mutaties
 • Loonbeslag
 • Verstrekking digitale salarisstrook
 • Salaris (de)blokkeren
 • Levensloop correctie
 • Suppletie bij TWK-bevorderingen
 • Aanvraag WIA-uitkering
 • Korten wegens ziekte
 • Uitzoeken grote verschillen pensioenjaarinkomens
 • Verwerking declaraties Verplaatsingskostenbesluit