P-Direkt verwerkt mutatieopdrachten en collectieve mutaties via het P-Direktportaal.

Mutaties via P-Direktportaal

Mutaties levert u aan in categorieën

De aanlevering en verwerking van mutatieopdrachten is onderverdeeld in een aantal categorieën. De manier van invoeren en verwerken werken we per proces uit op Rijksportaal Personeel. Bij iedere categorie leest u wat de uiterste datum van aanlevering is. Zodat wij de opdracht op tijd kunnen verwerken voor de eerstkomende salarisbetaling.

Ga direct naar het P-Direktportaal.

We onderscheiden de volgende categorieën:

Automatische mutaties

  • De gebruiker (medewerker, manager of HR-ondersteuner) registreert mutaties in het portaal. Deze stuurt onze HR-verwerker zonder verdere nabewerking door naar het salarissysteem.

Mutaties met nabewerking

  • De gebruiker (medewerker, manager of HR-ondersteuner) registreert de mutaties via het portaal. Deze bewerkt onze HR-verwerker na. Daarna stuurt hij de mutaties door naar het salarissysteem.

Centrale processen

  • De gebruiker (medewerker, manager of HR-ondersteuner) levert mutaties aan via een standaard mutatieformulier. Onze HR-verwerker verwerkt de mutaties. Daarna stuurt hij deze door naar het salarissysteem.

Bijzondere medewerkers

  • Een aantal medewerkers kan het portaal niet gebruiken. Zoals medewerkers in het buitenland. Een speciaal aangewezen HRO kan wijzigingen die betrekking hebben op deze medewerkers doorvoeren. Hiervoor gebruikt hij speciale formulieren. Deze levert hij per e-mail aan bij het contactcenter.

Collectieve mutaties

Wat zijn collectieve mutaties?

Collectieve mutaties zijn bulkmutaties die wij op een andere manier uitvoeren.

De volgende collectieve mutaties vallen onder onze standaard dienstverlening:

  1. bedragen die periodiek worden aangepast door wet- en regelgeving. Zoals indexering van bedragen, andere vergoedingen en dergelijke;
  2. incidentele collectieve mutaties, waarbij aantoonbaar individuele invoer belemmerd wordt door de inrichting van het systeem of het portaal.

Soms zijn collectieve mutaties niet mogelijk

Zijn mutaties mogelijk via het portaalproces? Dan staan we collectieve mutaties niet toe. De reden hiervoor is dat we in dat geval twee uitgangspunten omzeilen. Namelijk:

  • Het zelfbedieningsprincipe is leidend. Via collectieve mutaties omzeilen we dit.
  • Rechtmatigheid moet geborgd zijn. Via collectieve mutaties omzeilen we controles met verantwoordingsinformatie voor dossiervorming.

Op tijd aanleveren is belangrijk

Het is belangrijk dat wij collectieve mutaties op tijd kunnen verwerken. Dat betekent: vóór de eerstkomende salarisbetaling. Houdt u daarom rekening met de uiterste aanleverdata? Deze leest u op de pagina Data planning leveren van producten.