Een beknopt overzicht van de tarieven voor de diensten van P-Direkt.

We rekenen de volgende tarieven:

  • Het tarief voor Centrale Archiefvoorziening Personeelsdossiers bedraagt €25,63 full service en €22,52 light service per Individuele ArbeidsRelatie (IAR).
  • Het tarief voor het verzorgen van opleidingen voor managers (paragraaf 1.8) is €1525,- per trainingsdag.