Wij rapporteren elk kwartaal aan het bestuurlijk overleg over onze dienstverlening.

Wat geldt voor deze rapportages?

  • Zijn de servicelevels onder de norm? Dan geven wij een schriftelijke toelichting. Ook nemen we op welke maatregelen wij nemen om herhaling te voorkomen.
  • In de dienstverleningsrapportage geven we aan of deze afspraak is gerealiseerd
Sturen op KPI's
Definitie Norm

Gebruikerstevredenheid

De mate waarin de eindgebruiker tevreden is over de dienstverlening van P-Direkt.

7

Tijdige afhandeling mutaties

P-Direkt heeft de opdracht verwerkt voor de afgesproken salarisbetaling.

95%

P-Direkt handelt de aangeboden ‘kritische’ mutatie-opdrachten (aanstelling, overplaatsing, ontslag) binnen 5 werkdagen af.

95%
Vraagafhandeling contactcenter

P-Direkt handelt de vragen die zijn ingediend per telefoon, e-mail of post binnen 5 werkdagen af.

90%

P-Direkt handelt de per mail ingediende vragen in één keer goed af.

90%

Tijdige afhandeling documenten

P-Direkt verwerkt de aangeboden documenten (post/mail) t.b.v. het personeelsdossier binnen 5 werkdagen.

90%

Klachtbehandeling

P-Direkt reageert inhoudelijk binnen 5 werkdagen op klachten die zijn ingediend volgens de klachtenprocedure.

90%

Responstijden contactcenter

De gemiddelde responstijd voor het opnemen van de telefoon is gemiddeld minder dan 30 seconden (na keuzemenu).

30 seconden

Beschikbaarheid systeem

De P-Direkt-systemen (P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het P-Dossier) zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. Het servicewindow voor de systemen is van 8.30 uur – 17.00 uur, gedurende deze tijden is de beschikbaarheidnorm van toepassing.

98%

Wet- en regelgeving up-to-date

Wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn binnen twee weken na publicatie in de Staatscourant op het Rijksportaal Personeel te vinden.

98%

Betrouwbaarheid

P-Direkt zorgt voor tijdige en juiste gegevenslevering (interfaces, rapportages).

98%

P-Direkt verwerkt de handmatige- en nabewerkingmutaties op een juiste manier.

98%