Via het werkgeversloket/HR-loket krijgt een aantal functionarissen per ministerie ingang bij het contactcenter voor inhoudelijk overleg.

Zij krijgen toegang voor:

  • Inhoudelijk overleg: de functionaris kan overleggen met medewerkers uit het contactcenter over de P&O-regelgeving en P&O-processen over de werking en toepassing van het P-Direktportaal.

Met welke vragen kunt u bij het werkgeversloket/HR-loket terecht?

  • U heeft vragen namens een andere medewerker.
  • U heeft vragen over het proces en de informatie die u heeft gekregen.
  • U heeft een lastige vraag. Bijvoorbeeld over werkhervattingadvies, berekening van verlof en PAS-component;
  • U zoekt hulp bij het oplossen van een probleem. Bijvoorbeeld als u van het ‘kastje naar de muur’ wordt gestuurd.
  • U heeft vragen over bijzondere groepen, bijvoorbeeld mutaties voor chauffeurs.
  • U bent op zoek naar meer informatie. U wilt bijvoorbeeld even inhoudelijk overleggen over IKAP-regelingen, ouderschapsverlof, werktijdenregeling.

Meer mensen krijgen toegang

In de loop van 2015 krijgen HR-Adviseurs ook toegang tot het werkgeversloket/HR-loket. Startpunt voor deze dienstverlening is de aansluitdatum vanuit het programma Optimaal verbinden per ministerie of dienstonderdeel.