Interfaces

Een belangrijk deel van de activiteiten is gericht op interfacemanagement. Oftewel: het plannen, uitvoeren en monitoren van koppelingen tussen verschillende systemen en het SAP HR-systeem.

Het gaat hier onder andere om koppelingen met:

  • de ministeries (IDM, CRMA);
  • P-Direkt salarissysteem (aanleveren salarismutaties en afrekenresultaten retour);
  • externe instanties, zoals in de vorige hoofdstukken genoemd.

In het document ‘Beheer van interface <naam>’ leggen we operationele afspraken over de samenwerking tussen P-Direkt en het ministerie vast. Hiervoor is per interface een document beschikbaar. 

Welke standaard interfaces leveren wij aan?

In het overzicht hieronder leest u de standaard interfaces die wij aan ministeries leveren.

Standaard interfaces

Welk product?

Van welke verwerking of welk proces is het onderdeel?

Hoe vaak?

Levering ID-gegevens aan IDM

Interface SAP – IDM

Interface IDM - SAP

2x per dag bij wijzigingen

Berichtenverkeer naar de gekoppelde Arbodiensten, programma roept XI-programma op om de XML-berichten te verzenden naar de Arbodiensten en in het archief te plaatsen

Interface Arbodiensten

6 x per 24 uur

Aanlevering mutaties naar PDS

Salarisverwerking

Dagelijks

Afrekenresultaten van PDS

Journalisering

Maandelijks

Interface MMX

Gegevenslevering voor het aanvragen van de mobiliteitskaart

Dagelijks

Journalisering

Iedere maand leveren wij de journalisering aan de ministeries aan. Dat doen we na de salarisverwerking, volgens de planning. Het gaat om drie bestanden per ministerie:

  • de verdichte gegevens (organisatorisch niveau);
  • de onverdichte gegevens (niveau medewerker);
  • de hash-totals.

Via de standaard dienstverlening kunnen wij zowel gesplitste als ongesplitste journaliseringsbestanden leveren.