Dit is de online Producten- en DienstenGids (PDG) van het Shared Service Center voor gemeenschappelijke HRM-diensten. De informatie in deze digitale gids is bedoeld voor gebruikers, afnemers en stakeholders.

Wij zijn er voor de ministeries 

P-Direkt is dé innovatieve HR-dienstverlener van en voor de ministeries. Wij leveren betrouwbare, moderne, gestandaardiseerde en efficiënte dienstverlening op het gebied van (geautomatiseerde) administratieve afhandeling van personele processen.

Wij streven naar optimaal verbinden 

Het afgelopen jaar en komende jaar centraliseren wij onze personeels- en salarisadministratie verder. Dat doen we volgens het programma ‘Optimaal Verbinden’. Sommige producten of uitgangspunten kunnen daarom de komende tijd veranderen.

Dit leest u in deze gids 

In deze gids leest u aan de hand van dienstenbeschrijvingen meer over:

  • onze verschillende diensten;
  • welke activiteiten wij daarbij uitvoeren;
  • onze leveringsvoorwaarden;
  • de kwaliteitsborging die het ministerie van ons kan verwachten.

In deze gids vindt u alleen de algemene diensten en producten. We bieden daarnaast maatwerk aan de verschillende ministeries. Daarover maken we aparte afspraken met de ministeries, voor zover dat past binnen de prioriteiten die de Centraal Opdrachtgever stelt.

Dit zijn onze uitgangspunten 

We slaan documenten op 

Wij slaan documenten op in cRMA. Daarbij volgen we de procedures voor opslag van documenten. Deze procedures komen daarom niet terug in de beschrijvingen. Behalve als hiervoor echt een aparte werkwijze geldt.

We verwerken en beheren (personeels)gegevens

Wij bieden dienstverlening op het gebied van geautomatiseerde administratieve afhandeling van personele processen. Dit leest u onder andere in onze missie. Dat betekent dat wij (personeels)gegevens verwerken en beheren via de verschillende portaalprocessen.

Daarnaast doen wij het volgende:

  • We leveren actuele informatie over rijksbrede personeels- en salarisgerelateerde wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden (Rijksportaal).
  • We bieden management- en beleidsondersteunende informatie binnen het aandachtsgebied P&S.
  • We beheren en verwerken digitale documenten t.b.v. het personeelsdossier.
  • We leveren gegevens aan derden, onder andere Arbodiensten.