Dit jaarverslag is, net als voorgaande jaren, opgebouwd langs de kernwaarden van P-Direkt: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. Onze dienstverlening is betrouwbaar volgens de geldende wet- en regelgeving en de eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging en privacybescherming. We werken efficiënt: dat wil zeggen snel, kostenbewust en met een hoge mate van kwaliteit. Klantgericht betekent dat we werken met de klant altijd in ons achterhoofd. Met onze innovatie willen we aansluiten op de beleving van onze klanten en de technische mogelijkheden. 
Bij P-Direkt staat de klant centraal.

In 2021 is P-Direkt met energie en ambitie verder gegaan op de ingeslagen paden, zoals Edgar Heijmans het verwoordde in het vorige jaarverslag. In september van 2021 nam ik het stokje van hem over en kwam ik in de dynamische, stimulerende en deskundige omgeving van P-Direkt terecht. De enorme gedrevenheid en het enthousiasme van de medewerkers vielen mij al snel op. Dienstverlening zit in de haarvaten van deze organisatie. En dat wordt erkend door onze gebruikers. Opnieuw werd de dienstverlening van P-Direkt beoordeeld met een ruime zeven. 

Toch kunt u in dit jaarverslag lezen dat we onze ambities niet altijd konden waarmaken. Met 140.000 gebruikers van ons portaal was het niet altijd mogelijk tegemoet te komen aan individuele gebruikerswensen. In de aanloop naar het streven om één werkgever Rijk te worden, moeten we afgewogen keuzen gaan maken tussen maatwerk enerzijds en standaardisering anderzijds. 
Ook de grote mate van afhankelijkheid van onze ict-dienstverleners is een uitdaging voor P-Direkt. Onze ambities en die van onze opdrachtgevers zijn groot en passen niet altijd in de tijd of de context. Het komende jaar gaan we duidelijker aangeven wat we wel en wat we niet kunnen vanuit de gezamenlijke opgave en de wens om wendbaar in te kunnen spelen op actuele thema’s.

Corona bepaalde ook in 2021 voor een belangrijk deel ons leven. Dat heeft er ingehakt bij onze medewerkers. Daar waar veel mensen op een goed moment even in de ruststand konden, konden de meeste medewerkers van P-Direkt dit niet. Maar ondanks de tol die dit van hen eiste, is onze basisdienstverlening doorgegaan. De salarissen van 140.000 rijksambtenaren werden op tijd uitbetaald, inclusief de cao-wijzigingen die werden doorgevoerd. Ik ben dan ook trots op de mensen die dit mogelijk maken, en dat ik samen met hen deel uitmaak van deze organisatie. 

Marijke van den Broek,
Directeur P-Direkt