P-Direkt levert voor circa 140.000 medewerkers en managers die werken binnen de Rijksoverheid, moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening voor personeelszaken. De diensten zijn gericht op eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en zelfbediening. De salarisbetaling en informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten.

P-Direkt hanteert daarbij de volgende kernwaarden: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. We noemen dit ook wel onze BEKI.

Het afgelopen jaar hebben veel rijksambtenaren hun werk moeten aanpassen aan de coronamaatregelen. Op een aantal momenten speelde P-Direkt hierbij een rol. De informatie hierover wordt continu aangevuld of aangepast. Het gaat om bijvoorbeeld informatie over wel of niet kunnen werken als mensen terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies of over het inrichten van een thuiswerkplek en het declareren van de bijbehorende hulpmiddelen. In dit jaarverslag zult u logischerwijs zodoende op diverse onderwerpen lezen hoe COVID-19 effect heeft gehad op onze dienstverlening.

De dienstverlening van P-Direkt blijft zich voortdurend ontwikkelen. In het masterplan 2020-2025 hebben we aangegeven hoe we onze dienstverlening willen verbreden, verdiepen en doorontwikkelen. In dit jaarverslag over 2020 leest u hoe we daar een start mee hebben gemaakt. In 2021 gaan wij met energie en ambitie verder op de ingeslagen paden.

Edgar Heijmans

directeur van P-Direkt

Mijn P-Direkt, zo geregeld!