P-Direkt is klaar voor 2020

Betrouwbare dienstverlening stond in 2019 centraal, net als in andere jaren. We hebben het masterplan Mijn P-Direkt vrijwel afgerond. Hierdoor hebben we onze dienstverlening aanwijsbaar sneller en gebruikersvriendelijker gemaakt voor meer dan 130.000 gebruikers. Ook zijn we volop aan de slag gegaan met:

 • de voorbereiding op rijksbreed roosteren,
 • een nieuwe cao,
 • de invoering van de Wnra en
 • de implementatie van het individueel keuzebudget (IKB).

Deze grote en fundamentele wijzigingen hebben een enorme impact. Impact op de systemen en processen, maar ook impact op de manier waarop we de bijna 130.000 medewerkers in deze aankomende veranderingen meenemen. P-Direkt heeft in 2019 nieuwe partijen aangesloten op onze dienstverlening, zoals de Eerste en Tweede Kamer. De aansluiting van de Raad van State hebben we voorbereid. Ook komend jaar sluiten we nieuwe partijen aan.

Al met al was 2019 een vol jaar.

 • De ontwikkelingen gaan door en gebruikers stellen steeds hogere eisen aan onze dienstverlening.
 • P-Direkt wordt goed gewaardeerd, en wij willen de hoge waardering natuurlijk bestendigen. Voor onszelf maar ook in breder verband met de andere dienstverleners binnen en buiten DGVBR. Zo werken we aan continue verbetering van onze dienstverlening.
 • Voor de continue verbetering van onze dienstverlening zetten onze medewerkers zich enorm in. Zij krijgen de aandacht die ze verdienen.
 • Onze P-Direkt-medewerkers hebben steeds meer plezier in hun werk. Dit vertaalt zich in een dalend ziekteverzuim. En dat alles terwijl de werkdruk door de grote projecten binnen de hele organisatie in 2019 hoog was.

P-Direkt streeft ernaar jaarlijks 1% efficiënter te werken. Ook in 2019 is ons dit gelukt, terwijl we tegelijkertijd het tarief van de basisdienstverlening weer hebben kunnen verlagen.

We proberen continu meer klantwaarde toe te voegen waar klanten dat van ons vragen. Zo hebben we onderzocht welke dienstverlening we kunnen bieden rond modern in dienst treden, externen registreren en hoe we kunnen ondersteunen bij exitgesprekken. We hebben kleinschalige oplossingen gerealiseerd zoals www.afkorijk.nl en (samen met UBR-P) de functieruil app. Onze dienstverlening hebben we uitgebreid met bijvoorbeeld een chatfunctie.

Ook de it vraagt steeds meer aandacht en vernieuwing. Samen met het klantenteam van SSC ICT zijn we gestart met de noodzakelijk it-veranderingen. Daarnaast is er een toenemende vraag om sneller te kunnen veranderen. Die steeds veranderende vraag en het steeds sneller moeten reageren vertalen zich naar een andere manier werken namelijk ‘agile’.

De dynamiek van de veranderingen vraagt een andere manier van meerjarige planning. Samen met stakeholders kijken we naar ambities rond:

 • de verbreding en verdieping van de dienstverlening
 • een veilige haven voor alle persoonlijke en vertrouwelijke data, conform AVG
 • de ontwikkeling van identity management en
 • meer regie op onze eigen it.

Deze vier ambities vormen bouwstenen voor een nieuw masterplan.

Zo hebben we het kalenderjaar 2019 afgerond. We zijn er klaar voor om naadloos door te gaan in 2020.

Edgar Heijmans

directeur van P-Direkt

Mijn P-Direkt, zo geregeld!