Doelstelling

Onze missie

P-Direkt is een voorbeeld van hoe de nieuwe Rijksoverheid zich wil profileren:

 • betrouwbaar,
 • efficiënt,
 • klantgericht en
 • innovatief.

Wij leveren voor bijna 130.000 medewerkers en managers, werkzaam binnen de Rijksoverheid, moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening voor personeelszaken. De salarisbetaling en informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten. Onze dienstverlening wordt gewaardeerd met minimaal een 7.

Onze visie

Onze visie

De omgeving waarin P-Direkt en zijn gebruikers opereren, verandert steeds sneller en stelt steeds andere en hogere eisen aan de dienstverlening.

 • De mobiliteit van rijksambtenaren, mede ingezet op basis van de brief van onze minister aan de Kamer op dit punt, vraagt van ons de dienstverlening anders te organiseren.
 • De concepten die bij de start nodig waren om P-Direkt neer te zetten, zijn onvoldoende geschikt voor de toekomst.
 • De vraag naar meer kwaliteit en ondersteuning neemt toe.
 • De vraag naar meer op de eigenheid van organisaties toegespitste dienstverlening, maar wel efficiënt, vraagt om een andere aanpak dan ‘one size fits all’.

We blijven op efficiënte wijze grootschalige dienstverlening leveren op het snijvlak van hr en ict. Onze diensten zijn professioneel, toegankelijk en modern en worden ontwikkeld met een focus op de gebruiker. Wij bieden de eindgebruiker een op zijn persoonlijke situatie toegesneden pakket met kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde hr-services. Onze eindgebruikers regelen zelf direct hun personeelszaken, via meerdere kanalen, van zelfbediening tot en met persoonlijk contact. Ten behoeve van analyses leveren we informatie op maat.

We zetten goede en innovatieve methodes en technieken in om onze dienstverlening naadloos aan te laten sluiten op onze grote en diverse groep van gebruikers, zowel vanuit de optiek van de gebruiker als van de organisaties. P-Direkt zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere shared service organisaties (SSO’s) van de Rijksoverheid om de dienstverlening naar een hoger niveau te brengen.

Onze belofte:
Mijn P-Direkt, zo geregeld!
 

Masterplan 2016-2020

P-Direkt werkt met een Masterplan. Zo geven we sturing aan de ontwikkelingen en kunnen we onze missie en visie realiseren. In 2020 komen we tot ons einddoel: Mijn P-Direkt, zo geregeld! We onderscheiden hierbij vijf sporen.

De vijf sporen zijn:

 1. Kwaliteit in klantinteractie;
 2. Kwaliteit in dienstverlening;
 3. Kwaliteit informatievoorziening en data;
 4. Kwaliteit in techniek;
 5. Geïntegreerde dienstverlening op het gebied van hr en ict in de rijksbrede bedrijfsvoeringfunctie.

De vijf sporen hebben veel impact op onze dienstverlening. Ook de organisatie gaat mee in deze ontwikkeling. P-Direkt heeft in jaarplannen per jaar bepaald welke noodzakelijke acties nodig zijn om tot het einddoel te komen. De leden van het DT sturen op de realisatie en monitoring van de voortgang. Zij informeren de eigenaar en de opdrachtgever hierover.

Masterplan 2016-2020 met tekst

Eind 2019 hebben we veel gerealiseerd op alle sporen:

 • de modernisering van het portaal,
 • de inzet van de chatfunctie,
 • verbetering van de informatievoorziening voor managers,
 • de nieuwe functionaliteit voor personeelsdossiers en
 • de samenwerking met UBR-P rondom het CSO-platform.

P-Direkt ziet dit als een knappe prestatie, want in 2019 heeft de organisatie ook hard gewerkt aan zaken als Wnra en IKB, roosteren en Identity Management (IDM). Dit is des te indrukwekkender omdat de eisen van de externe stakeholders pas laat duidelijk werden. Meer begrip voor de veranderopgave van P-Direkt bij ingrijpende veranderingen als de implementatie van Wnra en IKB op het gebied van wet- en regelgeving heeft een positief effect op de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening en draagt bij aan een hogere medewerkerstevredenheid.

Door alle inspanningen was binnen P-Direkt minder ontwikkelcapaciteit beschikbaar, bij het contactcenter en bij de andere afdelingen. In 2020 willen we blijven inzetten op het verbeteren van werkprocessen waardoor de contactcentermedewerkers hun werk goed en snel kunnen uitvoeren.

Werken aan nieuwe delen van onze dienstverlening

P-Direkt kan als volwassen hr-uitvoeringsorganisatie:

 • organisaties ondersteunen in de bedrijfsprocessen
 • beleidskeuzes agenderen

P-Direkt is een 'veilige haven' voor privacy binnen het Rijk. Het is een unique selling point dat P-Direkt de data van medewerkers voor de hr-administratie en de Identiteit borgt. We werken verder aan één ict e-hrm-huis.

P-Direkt denkt na over de ontwikkelingen in de komende jaren. Dat doen we niet alleen; in 2019 zijn we in gesprek gegaan met gebruikers, medewerkers, onze collega SSO’s, de financiële kolom, de P-Controllers, de inkoopkolom, de ICOP en afnemersberaad en het bestuurlijk overleg. Door deze gesprekken haalt P-Direkt buiten op welke wensen er zijn en ontwikkelen we binnen een visie op hoe de dienstverlening zich ontwikkelt. De weerslag hiervan komt in het nieuwe Masterplan 2020-2025. Dat leveren we in 2020 op.