It was a very good year

Mijn P-Direkt, zo geregeld!
Betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief: onze 4 belangrijkste kernwaardes. Daarbij zijn we afhankelijk van goed opdrachtgeverschap, een gezond financieel klimaat en samenwerking met andere SSO’s.

Het afgelopen jaar heeft P-Direkt zoals gebruikelijk gestuurd op efficiency en het hanteren van een scherp tarief. Daarbij is het in 2018 opnieuw gelukt om het tarief per individuele arbeidsrelatie (IAR) te verlagen en hebben we reguliere kostenstijgingen kunnen opvangen met de ingeboekte efficiency uit ons masterplan en doordat we in 2018 meer ambtenaren bedienen (richting de 130.000).

In 2018 hebben we stap voor stap toegewerkt aan de realisatie van ons einddoel: Mijn P-Direkt, zo geregeld! De gerealiseerde doelstellingen dragen bij aan de steeds verdergaande kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening. Zo staat de eerste versie van het nieuwe portaal als een huis en zijn we gestart met nieuwe vormen van klantcontact, zoals het chatkanaal.

We leven in een tijdperk waarin ICT-ontwikkelingen steeds sneller gaan en de aandacht voor privacy groeit. Dit zijn ontwikkelingen die ook ons raken en waarmee we rekening houden in onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Zo is in 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geïmplementeerd in onze systemen en processen. Zowel de techniek als de procedures zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving. Het privacy impact assessment (PIA) wat wij in 2017 hebben laten uitvoeren, gaf ons daarbij duidelijke richting en handvatten. Onze afnemers hebben we waar mogelijk geadviseerd over de implementatie van de AVG voor het HR-domein dat P-Direkt raakt.

Er zijn ook zorgen door de belastbaarheid van en de dynamiek bij onze ICT-dienstverlener, waarvan wij afhankelijk zijn. Hierdoor staat onze dienstverlening en de vernieuwing van onze ICT onder druk.

Informatievoorziening
Op het gebied van informatievoorziening hebben we stappen gezet door een gebruikersonderzoek uit te voeren naar de managementrapportages in het P-Direktportaal. De input wordt gebruikt om de rapportages in 2019 te gaan aanpassen.

HR-beleid
Met een steeds meer gedigitaliseerde dienstverlening en bijbehorende bedrijfsvoering is goed en geschikt personeel en een daarop toegesneden personeelsbeleid onontbeerlijk. We hebben  ons meerjarig personeelsplan geactualiseerd. Met onze interne opleidingen en het programma 'Wat beweegt jou?' nemen we medewerkers van P-Direkt mee in deze steeds veranderende (werk)omgeving.

Nieuwe klanten
Last but not least: de basis is gelegd voor dienstverlening aan de eerste en tweede kamer en aan het Bureau Financieel Toezicht.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Edgar Heijmans,
Directeur P-Direkt

Mijn P-Direkt, zo geregeld!