In de omvang en vorm van onze dienstverlening zijn we onderscheidend en doen we het goed. Om dat te blijven en de uitgangspunten van efficiency, betrouwbaarheid, klantgerichtheid waar te blijven maken, moderniseren we continu.

De ontwikkeling van onze ICT

Leidraad voor de ontwikkeling van onze ICT is onze investeringsagenda van begin 2018. In deze nota wordt beschreven hoe P-Direkt applicaties en applicatie-architectuur grondig zal vernieuwen, anticiperend op de steeds verdergaande digitalisering in het HR-domein. De vernieuwingen leggen de basis om verder te innoveren in de dienstverlening. P-Direkt kijkt hierbij naar de bredere inzetbaarheid van de nieuwe technologie binnen het Rijk, in het bijzonder binnen de HR-kolom en de SSO’s van DGVBR, maar ook breder binnen het bedrijfsvoeringsdomein. Tegelijk met de modernisering wordt het ‘application life-cycle management’ aangescherpt, met als doel om na de inhaalslag continu selectief en snel te blijven ontwikkelen, upgraden en vernieuwen.

Er is in 2018 conform de uitgangspunten gewerkt aan de modernisering van onze techniek, maar het was niet mogelijk om het tempo uit de investeringsagenda vast te houden. De vertraging kent verschillende oorzaken, waarvan de belastbaarheid van de ICT-leverancier de belangrijkste is. Desondanks zijn in 2018 grote stappen gezet, zowel in organisatie als in de techniek.

Klantinteractie

Modernisering portaal en klantinteractie

De modernisering van het portaal is grotendeels gereed, maar nog niet alles is doorgevoerd. In 2018 zijn veel oude ‘Adobe’ formulieren vervangen door moderne technologie en onderweg zijn tegelijkertijd diverse verbeteringen doorgevoerd. De verwachting is dat deze slag medio 2019 gereed is.

Implementatie Agile werken

De organisatie heeft stappen gezet op het gebied van Agile werken. Scrum teams en DevOps teams werken nu meer incrementeel en productgericht. Dit leidt tot steeds frequentere releases en kortere doorlooptijden.

Uitrol SAP Hana

In het kader van de implementatie van SAP HANA (een in-memory database van SAP) is voor P-Direkt een ontwerp gemaakt. Verdere investeringen hierin zijn uitgesteld, om de ICT-leverancier de tijd te geven om het huidige beheer op orde te brengen. De verwachte vertraging is minimaal 1 jaar.

Vervangen databases

Naast de implementatie van SAP HANA kijken we rationeel naar prestaties, kosten en licencering van onze databases. Dit heeft ertoe geleid dat het nieuwe Personeelsdossier en de Bonnenadministratie een andere database krijgt.

Vernieuwen P-Dossiers in portaal ECM

De vervanging van deze database is onderdeel van het project ECM, voor de modernisering van het systeemlandschap voor het Personeelsdossier. Dit wordt in het eerste kwartaal van 2019 afgerond. Dit project is vertraagd omdat de ICT-leverancier meer tijd nodig heeft.

In beheername WenS systeem

De in beheername van WenS (Werving en Selectie) is volgens plan verlopen. WenS is een nieuwe applicatie op basis van Succesfactors en komt voort uit de samenwerking van de grote uitvoeringsorganisaties (ECO&P, DJI, Rijkswaterstaat, de Belastingdienst en het ministerie van Defensie). P-Direkt levert voor WenS naast beheercapaciteit ook ontwikkelcapaciteit voor de ontwikkeling van koppelingen.

Robotisering

Robotisering

Robotisering willen we inzetten om onze processen efficiënter te maken, maar ook nieuwe dienstverlening aan te kunnen bieden.

In 2018 is P-Direkt verder gegaan met de technische modernisering op het gebied van robotisering. In 2019 verwachten we dat we de eerste inzet van robotsoftware in onze uitvoeringsprocessen.

De geplande experimenten op het vlak van technische modernisering zijn in 2018 uitgevoerd. De proof of concept is technisch succesvol afgerond. In 2019 wordt de stap gezet richting inzet op de productieomgeving.

Experiment Artificial Intelligence

Er is met behulp van Artificial Intelligence technologie een start gemaakt met het analyseren van binnenkomende e-mails en automatische beantwoording van eenvoudige e-mails. Hiermee legt P-Direkt de basis voor het inzetten van chatbots om gebruikers 7/24 te kunnen ondersteunen met het beantwoorden van eenvoudige vragen.