In 2017 vierden we het 10-jarig bestaan van P-Direkt. Ooit begonnen als project binnen  het Ministerie van BZK, zijn we uitgegroeid tot een volwaardige productieorganisatie met onder meer een eigen contactcentrum, ICT-afdeling en 600 fte personeel, verdeeld over 3 locaties.

Ideeën over de verbetering van en efficiency in de HR-dienstverlening binnen het Rijk gaan terug naar het eerste begin van de 21ste eeuw. Al in 2001 werd hier onderzoek naar gedaan. Gekeken werd of het concept van zelfbediening (via een digitaal HR-portaal), gecombineerd met uniformering en centralisering van de dienstverlening, de administratie in de HR-kolom kon verbeteren, waardoor ook HR-adviseurs meer ruimte zouden krijgen zich te richten op hun adviestaak. Meer kwaliteit tegen lagere kosten, was het credo.

Missie geslaagd
10 jaar later, is veel van wat er begin deze eeuw was bedacht werkelijkheid geworden. P-Direkt helpt anno 2017 via het P-Direktportaal en het contactcenter ruim 120.000 rijksambtenaren met het afhandelen van hun personeelszaken.

De uitkomsten van de Update Kosten-batenanalyse (KBA) 2014 tonen aan dat sinds de oprichting van P-Direkt binnen het Rijk jaarlijks meer dan 87 miljoen euro aan kosten wordt bespaard. Daarnaast wordt de gebruikerstevredenheid gewaardeerd met een volle 7. Dit zijn lagere kosten, tegen hogere kwaliteit. De missie is geslaagd!

En we gaan door: via ‘Mijn P-Direkt’ moderniseringsslag in dienstverlening
Bij P-Direkt staan we echter nooit stil. We zijn continu bezig om de kwaliteit van onze dienstverleningsketen te verbeteren. De roep van gebruikers om de selfservice te verbeteren naar het meer individueel ontzorgen en het binnen marges ruimte creëren voor organisatie-eigen differentiatie zijn mede aanleiding geweest tot de aanpak van ‘Mijn P-Direkt, zo geregeld!’. Met de vernieuwing van onze dienstverlening hebben we in augustus 2017 een enorme stap gezet met de eerste uitrol van ‘Mijn P-Direkt!’. De nieuwe look&feel van het P-Direktportaal liegt er niet om. We hebben veel positieve pers ontvangen op de ingeslagen weg. Wilden de meeste rijksambtenaren een aantal jaar geleden nog graag terug naar de tijd van vóór P-Direkt, anno 2017 wil iedereen eigenlijk alleen maar méér P-Direkt. Zolang het maar gebruiksvriendelijk is, natuurlijk. En daar werken we hard voor en hebben we een weg ingeslagen naar een meer op de individuele medewerker en manager geënte aanpak.

2017 was een jaar van verbinding
Voor het eerst hebben we een personeelsfeest georganiseerd waar collega’s van alle drie de vestigingen (Den Haag, Zwolle en Bonaire) bij konden zijn. We hebben op 1 juni een kijkje in onze keuken gegeven op de gebruikersmiddag, een prachtig magazine uitgegeven en afgelopen oktober het jaar afgesloten met het congres HR ontketent! Stuk voor stuk mooie evenementen, waarmee we verbinding hebben gelegd met elkaar, met onze klanten en met onze stakeholders. De feedback die we op deze evenementen kregen sterkt ons in de keuze die we hebben gemaakt met ‘Mijn P-Direkt, zo geregeld!’.

Kiezen voor kwaliteit
Onder deze werktitel wordt binnen DGVBR met de SSO’s samengewerkt om de kwaliteit van de dienstverlening op een nog hoger plan te brengen. Voor P-Direkt betekent dit dat we de samenwerking met EC O&P nog verder vorm aan het geven zijn. Ook hebben we een eerste aanzet gedaan om samen met onder meer FMH te kijken naar de mogelijkheden van samenhangende informatievoorziening voor de gebruikers van onze dienstverlening. 

We kijken terug op een succesvol jaar met mooie resultaten. Ook hebben we in 2017 de voorbereidingen getroffen voor alle vernieuwingen in 2018 en verder.

Edgar Heijmans, 6 april 2018

Directeur P-Direkt