P-Direkt is een voorbeeld van hoe de nieuwe Rijksoverheid zich wil profileren: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. Wij leveren voor ruim 120.000 medewerkers en managers, werkzaam binnen de Rijksoverheid, moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening voor personeelszaken. De salarisbetaling en informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten. Onze dienstverlening wordt gewaardeerd met minimaal een 7.

Onze missie

P-Direkt is een voorbeeld van hoe de nieuwe Rijksoverheid zich wil profileren: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. Wij leveren voor ruim 120.000 medewerkers en managers, werkzaam binnen de Rijksoverheid, moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening voor personeelszaken. De salarisbetaling en informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten. Onze dienstverlening wordt gewaardeerd met minimaal een 7.

Onze visie

De omgeving waarin P-Direkt en zijn gebruikers opereren, verandert steeds sneller en stelt steeds andere en hogere eisen aan de dienstverlening. De mobiliteit van rijksambtenaren, mede ingezet op basis van de brief van onze minister aan de kamer op dit punt, vraagt van ons de dienstverlening anders te organiseren. De concepten die bij de start nodig waren om P-Direkt neer te zetten, zijn onvoldoende geschikt voor de toekomst. De vraag naar meer kwaliteit en ondersteuning neemt toe. De vraag naar meer op de eigenheid van organisaties toegespitste dienstverlening, maar wel efficiënt, vraagt om een andere aanpak dan ‘one size fits all’.

We blijven op efficiënte wijze grootschalige dienstverlening leveren op het snijvlak van HR en ICT. Onze diensten zijn professioneel, toegankelijk en modern en worden ontwikkeld met een focus op de gebruiker. Wij bieden de eindgebruiker een op zijn persoonlijke situatie toegesneden pakket met kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde HR-services. Onze eindgebruikers regelen zelf direct hun personeelszaken, via meerdere kanalen, van zelfbediening tot en met persoonlijk contact. Ten behoeve van analyses leveren we informatie op maat.

We zetten goede en innovatieve methodes en technieken in om onze dienstverlening naadloos aan te laten sluiten op onze grote en diverse groep van gebruikers, zowel vanuit de optiek van de gebruiker als van de organisaties. P-Direkt zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere shared service organisaties (SSO’s) van de Rijksoverheid om de dienstverlening naar een hoger plan te brengen.

Onze belofte:
Mijn P-Direkt, zo geregeld!