Om sturing te kunnen geven aan de ontwikkelingen en onze missie/visie te realiseren, hanteren we een Masterplan. Zo komen we in 2020 tot ons einddoel: Mijn P-Direkt, zo geregeld! We onderscheiden hierbij vijf sporen.

De vijf sporen zijn:

  1. Kwaliteit in klantinteractie;
  2. Kwaliteit in dienstverlening;
  3. Kwaliteit informatievoorziening en data;
  4. Kwaliteit in techniek;
  5. Geïntegreerde dienstverlening op het gebied van HR en ICT in de rijksbrede bedrijfsvoeringfunctie.

Dit heeft niet alleen veel impact op onze dienstverlening, ook de organisatie gaat mee in deze ontwikkeling. Noodzakelijke acties om tot het einddoel te komen, zijn per jaar bepaald en worden verankerd in de betreffende jaarplannen. Sturing op realisatie en monitoring van de voortgang gebeurt op directieniveau. Eigenaar en opdrachtgever worden periodiek geïnformeerd.

Masterplan