Een ambitieus jaarplan voor 2016 legde extra druk op het realiseren van de ambities. Dit jaarverslag is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Edgar Heijmans, directeur P-Direkt
Edgar Heijmans, directeur P-Direkt: "Bij P-Direkt staan we niet stil."

Volop in beweging

P-Direkt was in 2016 als organisatie volop in beweging. In 2016 zijn de eerste stappen gezet voor het realiseren van onze nieuwe merkbelofte ‘Mijn P-Direkt, zo geregeld!’. We hebben een nieuwe missie en visie vastgesteld en hebben hiermee een pad uitgestippeld voor de komende jaren. Via het continu verbeteren van onze dienstverlening realiseren we de meerjarige efficiencydoelstelling. Nog belangrijker is dat we de kwaliteit, en daarmee samenhangend de gebruiksvriendelijkheid, verhogen. De score van een volle 7 voor gebruikerstevredenheid hebben we in 2016 vast weten te houden.

Doorontwikkeling dienstverlening

Samen met de andere SSO’s van het Ministerie van BZK zetten we in op doorontwikkeling van onze dienstverlening, synergie en hoge kwaliteit. De samenwerking met UBR|EC O&P begint vorm te krijgen en we zijn gestart met het leveren van dienstverlening op het gebied van HR-analytics.

Interne organisatie

Voor onze interne organisatie was 2016 ook een mooi jaar. Zo zijn vanuit de ministeries nieuwe HRO-medewerkers ingestroomd  naar aanleiding van het programma Optimaal verbinden. Ook  hebben we 20 nieuwe personeelsleden met een afstand tot de arbeidsmarkt mogen verwelkomen en hebben we onze HR-visie vastgesteld in een meerjaren personeelsplanning.

Kortom, bij P-Direkt staan we niet stil. In dit jaarverslag kunt u lezen over alle bovengenoemde en andere ontwikkelingen bij P-Direkt. Ik wens u veel leesplezier.

Edgar Heijmans
Directeur P-Direkt