Verbeteren van onze dienstverlening kunnen we niet alleen. Samen met de andere SSO’s van BZK zetten we in op de doorontwikkeling van onze dienstverlening, synergie en hoge kwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met UBR|EC O&P en SSC-ICT.

Onderzoek: synergie SSO's

Ook het onderzoek ‘Synergie SSO’s’ van DGVBR zal leiden tot ideeën voor de verdere verbetering van de dienstverlening van de SSO’s gezamenlijk en ten behoeve van de gebruikers. Hierin wordt één ingang van de dienstverlening voor de gebruiker veel genoemd. In de doorontwikkeling van ons P-Direktportaal en andere communicatiekanalen houden we dan ook rekening met de mogelijke integratie met communicatiekanalen vanuit de HR-keten en andere aanbieders op het gebied van bedrijfsvoering.

Samenwerking met UBR|EC O&P voor betere dienstverlening

De dienstverlening van P-Direkt sluit op onderdelen aan op die van het Expertisecentrum Organisatie & Personeel (UBR|EC O&P). In 2016 zijn P-Direkt en UBR|EC O&P een partnerschap aangegaan vanuit een gedeelde ambitie: redeneren vanuit de logica van de gebruiker, gecombineerde producten en diensten aanbieden en doen waar je goed in bent als het gaat over de dienstverlening op het gebied van personeel en organisatie. Het doel van dit partnerschap is om de dienstverlening meer op elkaar af te stemmen en door elkaars vakmanschap te versterken de dienstverlening binnen de HR-keten voor de gebruiker te verbeteren. We maken hierbij gebruik van het instrument ‘klantreizen’.

UBR|EC O&P en P-Direkt bieden gezamenlijk dienstverlening voor reorganisaties aan, waarbij de adviseurs van UBR|EC O&P de klantorganisatie adviseert en P-Direkt de uitvoering ondersteunt met de REO-tool.

De eerste gezamenlijke stappen worden gezet voor de ketenaanpak op het gebied van verzuim: we gaan van meerdere processen, die afzonderlijk worden uitgevoerd door UBR|EC O&P en P-Direkt naar één proces vanuit het perspectief van de manager. Daarbij hoort ook de registratie van ziek- en herstelmeldingen en het optimaliseren van de ondersteuning op de Wet verbetering Poortwachter.

We onderzoeken hoe we gezamenlijk de kwaliteit van de dienstverlening rondom de financiële rechtspositie van ambtenaren kunnen verbeteren en de bereikbaarheid van het Kenniscentrum financiële rechtspositie kunnen vergroten en borgen.

De samenwerking zal in 2017 verder worden uitgebouwd op onder andere de volgende onderdelen: HR-analytics, real-time informatie rond de bedrijfszorg en verkenningen op een scala aan producten en diensten die elkaar aanvullen.