Het aantal medewerkers van P-Direkt is gegroeid van 561 medewerkers eind 2015 naar 609 medewerkers eind 2016. De instroom bestond vooral uit de HR-ondersteuners van de ministeries en ICT-specialisten bij DVS.

Bezetting

De bezetting is eind 2016 met 559 fte lager dan de formatie van 602 fte. Het verschil van 43 fte is in werkelijkheid kleiner, omdat onze 15 collega’s op Bonaire officieel in dienst zijn van de RCN en we altijd vooruitlopend op de te realiseren efficiency enige ruimte aanhouden in het contactcenter.

In onderstaande tabel geven we informatie over de opbouw van het personeelsbestand in december 2015 en 2016.

Dec. 2015

Dec. 2016

Aantal medewerkers ultimo

561

609

Percentage vrouwen

68,3

68,4

Percentage mannen

31,7

31,6

Gemiddelde leeftijd op basis van aantallen

47,9

48,0

Gemiddeld aantal dienstjaren

7,5

7,6

Gemiddelde schaalwaarde

8,6

8,6

% Maximaal in schaal

78,6

73,6

Deeltijdfactor in %

85,1

91,4