We zijn 2016 gestart met een formatie van 604,5 fte (full time equivalent).

De ontwikkeling van de dienstverlening staat niet stil en ook de organisatie ontwikkelt hierin mee. In 2015 hebben we de afdelingen contactcenter (CC) en bedrijfsvoering & kwaliteit (BVK) herijkt en werd de benodigde formatie opgenomen voor de nieuwe dienstverlening ‘IC over de keten’. In 2016 ging de aandacht uit naar de aanpassingen bij de afdelingen relatiebeheer en ontwikkeling (RenO) en dienstverleningssystemen (DVS). Zij hebben de afdeling herijkt en hebben ook een nieuwe werkwijze met zelfsturende groepen geïntroduceerd. De wijzigingen zijn in goed overleg samen met de betrokken medewerkers tot stand gekomen, waardoor vanaf het begin automatisch aan een optimaal draagvlak is gewerkt.

De formatie en bezetting van DVS is gegroeid door het aantrekken van 14 fte aan ICT-specialisten, waarmee kon worden bespaard op de kosten voor duurdere inhuur. Daarnaast hebben we de efficiencytaakstelling kunnen realiseren door efficiency in de uitvoering van onze dienstverlening en deze kunnen aanvullen met natuurlijk verloop. De formatie van P-Direkt bedraagt per 1 januari 2017 602 fte.

De organisatiestructuur van P-Direkt blijft zoals voorheen:

Organogram