P-Direkt is 2016 begonnen met een hernieuwde missie, visie en merkbelofte. Voor een organisatie waarin verandering tot het DNA behoort, is dat niet gek.

Betrouwbaar Efficiënt Klantgericht Innovatief

Een missie verandert eigenlijk nooit zoveel. Het is namelijk de richting die je op wilt gaan als organisatie. P-Direkt heeft zijn missie slechts scherper geformuleerd.

Onze visie, dus hoe we als organisatie naar onze missie willen toewerken, is wel degelijk aangepast. Uit gesprekken met onze gebruikers, stakeholders en medewerkers blijkt dat de uitgangspunten die we hadden bij de oprichting van P-Direkt (manager en employee selfservice), niet altijd voldoende in lijn zijn met de verwachtingen die men van onze dienstverlening heeft. Er is daarom besloten om het concept van selfservice pragmatischer in te zetten. Dit komt het beste naar voren in de aangepaste merkbelofte: ‘Mijn P-Direkt, zo geregeld’.

Onze missie

P-Direkt is een voorbeeld van hoe de nieuwe Rijksoverheid zich wil profileren: betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. Wij leveren voor ruim 120.000 medewerkers en managers, werkzaam binnen de Rijksoverheid, moderne, efficiënte, betrouwbare en direct toegankelijke administratieve dienstverlening voor personeelszaken. De salarisbetaling en informatievoorziening zijn belangrijke eindproducten. Onze dienstverlening wordt gewaardeerd met minimaal een 7.

Onze visie

De omgeving waarin P-Direkt en zijn gebruikers opereren, verandert steeds sneller en stelt steeds andere en hogere eisen aan de dienstverlening. De mobiliteit van rijksambtenaren, mede ingezet op basis van de brief van onze minister aan de kamer op dit punt, vraagt van ons de dienstverlening anders te organiseren. De concepten die bij de start nodig waren om P-Direkt neer te zetten, zijn onvoldoende geschikt voor de toekomst. De vraag naar meer kwaliteit en ontzorging neemt toe. De vraag naar meer op de eigenheid van organisaties toegespitste dienstverlening, maar wel efficiënt, vraagt om een andere aanpak dan ‘one size fits all’.

We blijven dienstverlening leveren op het snijvlak van HR en ICT en doen dit op efficiënte wijze en gericht op grootschaligheid. Onze diensten zijn professioneel, toegankelijk en modern en worden verder ontwikkeld met een focus op de gebruiker. Wij bieden de gebruiker een op zijn persoonlijke situatie toegesneden pakket met kwalitatief hoogwaardige en gevarieerde HR-services. Onze gebruikers regelen zelf direct hun personeelszaken via meerdere kanalen, van zelfbediening tot en met persoonlijk contact. Ten behoeve van analyses leveren we informatie op maat.
We zetten goede en innovatieve methodes en technieken in om onze dienstverlening naadloos aan te laten sluiten op onze grote en diverse groep van gebruikers, zowel vanuit de optiek van de gebruiker als van de organisaties. P-Direkt zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere shared service organisaties (SSO’s) van de Rijksoverheid om de dienstverlening naar een hoger plan te brengen.

Onze belofte

Mijn P-Direkt, zo geregeld!