Om sturing te kunnen geven aan de ontwikkelingen en onze missie en visie te realiseren, hanteren we een Masterplan. Zo komen we in 2020 tot ons einddoel: Mijn P-Direkt, zo geregeld!

Vijf sporen

We onderscheiden hierbij vijf sporen:

  1. Kwaliteit in klantinteractie;
  2. Kwaliteit in dienstverlening;
  3. Kwaliteit informatievoorziening en data;
  4. Kwaliteit in techniek;
  5. Geïntegreerde dienstverlening op het gebied van HR en ICT in de rijksbrede bedrijfsvoeringsfunctie.

In het volgende hoofdstuk leest u de uitwerking van de geformuleerde doelen voor 2016.