P-Direkt werkt continu aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en realiseert daarmee tegelijkertijd ook een hogere efficiency. De belangrijkste ontwikkelingen van 2016 worden hieronder toegelicht.

Migratie SSC-ICT

Na een grondige voorbereiding in 2015 en 2016 wordt in 2017 de verhuizing van de interne systemen en het salarissysteem naar het SSC-ICT afgerond.

De migratie verloopt volgens plan. Diverse systemen zijn succesvol gemigreerd, waaronder het salarissysteem en een deel van de interne systemen. Voor elke migratie wordt een volledige proefmigratie gedaan. De activiteiten zijn zo georganiseerd dat gebruikers er niets van merken. Alle hardware wordt volledig vernieuwd. Medio 2017 verwachten we dat alle systemen overgezet zijn.

Verruiming openingstijden leidt tot snellere afhandeling

Om het contactcenter van P-Direkt tot in de avonduren open te laten zijn, is sinds 1 september 2015 een experiment gestart om de openingstijden van het contactcenter te verruimen tot 22.00 uur. Het aantal gebruikers dat ’s avonds belt, neemt gestaag toe. Het toenemende gebruik van de avondopenstelling leidt er toe dat het aanbod beter over de dag wordt gespreid, waarmee de gemiddelde responstijd wordt teruggebracht. Eind 2016 is de conceptevaluatie afgerond, die begin 2017 tot besluitvorming zal leiden.

Planning

Ministerie van Financiën roosterplanning

P-Direkt verricht voor het Rijk het overgrote deel van de werkzaamheden op het gebied van de personeels- en salarisadministratie. De resttaken op de ministeries en ook andere wensen, zoals dienstroosterplanning, vragen om een bijgestelde aanpak. In 2016 heeft dit onder andere geleid tot het overnemen van de dienstroosterplanning ‘as is’ van de Belastingdienst. Behoudens de bij een dergelijke migratie horende kinderziektes is dat goed gegaan. Ook andere organisaties die op relatief korte termijn de roosterapplicaties moeten vervangen, hebben interesse getoond.